Zastępstwa na sobotę 25 listopada 2017 r. (wg planu poniedziałek -30.04.2018)

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  Gr. I z. kl.I  J.Czeterbok   wolna
 4  Gr.II Z. kl. II  J.Czeterbok Biblioteka (A.Drwęska)
 5 i 6  IF  J.Czeterbok  A.Owczarczak cała klasa
 7  IIA  J.Czeterbok  P.Snela cała klasa
 3  IIIgimB  Ks.P.Borychowski  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  II gimA  Ks.P.Borychowski  M.Sokołowska-Nowak zamiast lek. 1
 IID  J.Skotarczak  wolna
 6  IC  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 7  IIE  J.Skotarczak  Wolna, ale gr.p.Grzesiaka –Biblioteka (A.Drwęska)
 2 i 3  II gimB  P.Mulkowski –obow.dyr.szkoły  M.Frąckowiak cała klasa
       
       
       

Zastępstwa na piątek, 24 listopada 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3  IC  A.Brzezińska –Wojewódzki Konkurs Matematyczny Biblioteka (A.Drwęska)
 4  II Gim A  A.Brzezińska  M.Frąckowiak cała klasa sala nr 25, (fizyka)
 5  IB  A.Brzezińska  M.Frąckowiak cała klasa sala nr 5 (fizyka)
 2  IF  J.Łuczak –próbny egz. gim.  Świetlica s. 3 A.Lehmann
 3  IIIA  J.Łuczak  B.Kacza zamiast lek.7,28.11
 5  IE  D.Cieślińska –próbny egz. gim.  Biblioteka (A.Drwęska)
 8  II gimB  K.Piasecka –próbny egz. gim.  wolna
 5  IID  K.Sarnowska –próbny egz. gim.  A.Dembska (j.angielski)
 4  III kl. II R  K.Wojciechowska-próbny egz. gim. Biblioteka (A.Drwęska)
 1 i 2  IIIDE  M.Kociemba –próbny egz.gim.  wolna
 3  IID  M.Kociemba  M.Roszak cała klasa
       
       

Próbny Egzamin Gimnazjalny -aula i sala nr 32. Sale 24,27,32 są wyłączone z zajęć. Numery sal zastępczych są wywieszone w gablocie na parterze szkoły.

Zastępstwa na czwartek, 23 listopada 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IIIA  J.Czeterbok  A.Kubska cała klasa
 3 i 4  Kl.II gr.II  J.Czeterbok  Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IF  J.Czeterbok  A.Owczarczak  cała klasa
 6  IIA  J.Czeterbok  J.Żeleźna 
 7  IIA  J.Czeterbok  P.Snela cała klasa
 5  IIgimA  H.Godlewska-Konkurs Młodych Tłumaczy  Biblioteka (A.Springer)
 1  IIIE  A.Brzezińska –próbny egz.gim.  wolna
 3  II gimA A.Brzezińska M.Sokołowska-Nowak (technika) zamiast lek. 1, 27.11.
 5  IIA  J.Łuczak –próbny egz.gim.  A.Dembska (j.angielski)
 4  Kl.II gr.IIIz  A.Czubanowska –próbny egz.gim. A.Dembska (j.angielski)
 6  IIE  J.Jankowiak –próbny egz.gim. Biblioteka (A.Springer)
 6  IA  M.Frąckowiak –próbny egz.gim. J.Łuczak cała klasa (matematyka)
 3  Kl.IIgr.IIR  A.Owczarczak –próbny egz.gim.  Biblioteka (A.Drwęska)
 3  Kl.II gr.II R  K.Wojciechowska-próbny egz.gim.  A.Dembska (j.angielski) 
 2  II gimB  J.Urbaniak-próbny egz.gim.  wolna
       
       
       
       
       

Godz. 10.00 – 12.00  sala 2a –Konkurs Młodych Tłumaczy,

Opieka: p.Godlewska, (sala zastępcza na lek.4 –sala nr 23).

Aula i sala nr 32 – próbny Egzamin Gimnazjalny. Sale zastępcze za salę nr 27,28,32,24 wywieszone są w gablocie na parterze szkoły.

Zastępstwa na środę, 22 listopada 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2  IF  J.Skotarczak –próbny egz.gim.  wolna
 3  IID  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IIIE  J.Skotarczak J.Żeleźna 
 6  IE  J.Skotarczak  A.Zdunek – j.polski (cała klasa)
 1  II Gim A  A.Brzezińska-próbny egz.gim.  wolna
2  ID  A.Chempińska-próbny egz.gim.  Biblioteka (A.Drwęska)
 1  IF  A.Springer-próbny egz.gim.  wolna
 5  IIIB  K.Sarnowska-próbny egz.gim. Biblioteka (A.Springer)
 6  IID  K.Sarnowska A.Czubanowska (j.angielski)
       
       
       
       
       
       

W auli i sali nr 32 odbędzie się próbny Egzamin Gimnazjalny. Sale zastępcze za sale nr 24,27 i 32 wywieszone zostały w gablocie na parterze. 

Zastępstwa na wtorek, 21 listopada 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 5 i 6  III GimAB  M.Kociemba –zawody sportowe  Biblioteka (A.Drwęska)
 7  IID  M.Kociemba  Wolna, ale osoby z gr.uz.                                     p. Grzesiaka – Biblioteka (A.Drwęska)
 6  IC  A.Brzezińska -Konkurs Świetlica s.3 (H.Godlewska)
 2  IF  J.Łuczak  wolna
 3  IA  J.Łuczak  J.Jankowiak zamiast lek. 7, 28.11
 5  IIA  J.Łuczak J.Skotarczak zamiast lek. 8 
 6  IIIC  J.Łuczak  Biblioteka (A.Drwęska), osoby, które nie mają lek. 7 -wolna
 7  III Gim B  J.Łuczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 8  IE gr.  J.Łuczak  wolna
       
       
       

Zastępstwa na poniedziałek, 20 listopada 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IIIB  M.Kociemba –zawody sportowe  wolna
 3  IAF  M.Kociemba  Biblioteka (A.Drwęska)
       
       
       
       

Prośba do Absolwentów i Sympatyków szkoły

 Szanowni Państwo,

Absolwenci,  Rodzice,

wszyscy przyjaciele naszego Ogólniaka…

             Rok 2017 jest zarazem ostatnim, który zbliża nas do wielkiego święta naszej szkoły. 
16o lat istnienia szkoły to rocznica, którą obchodzić będziemy w  2018 roku,  to moment na który złożyły się przecież wysiłek i praca wielu pokoleń głównie mieszkańców naszego regionu. Z tego też powodu pragniemy, by obchody stały się świętem całego środowiska lokalnego. Z tego względu zwracamy się do wszystkich sympatyków szkoły, ludzi rozumiejących potrzebę budowania i kontynuowania rodzimych, lokalnych tradycji o wsparcie naszego projektu. Od 1858 roku mury szkoły opuszczały kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli, którzy – jako sukcesorzy tradycji – dopisywali karty historii i budowali wizerunek szkoły.

Zwracamy się więc z prośbą do potencjalnych sponsorów o pomoc finansową, gdyż przygotowanie i realizacja wydarzenia o takim zasięgu i znaczeniu wymaga znacznych kosztów.

            Może się także zdarzyć, że Ktoś z różnych powodów nie będzie mógł uczestniczyć w Zjeździe 2018, ale  – rozumiejąc nasz trud – wniesie do jego organizacji swoją cegiełkę, pozwalającą jednocześnie ocalić  od zapomnienia wszystko to, co wiąże się ze szkołą, z miejscem, które z upływem czasu staje się coraz bardziej magiczne…  Liczymy na Państwa życzliwość i otwarte serca!

            W zamian możemy zaoferować możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w pierwszym dniu uroczystości oraz umieszczenie logotypu Firmy w materiałach promocyjnych i na oficjalnej stronie internetowej Szkoły w zakładce Jubileusz 160-lecia. Oferujemy także imienne zaproszenia na imprezy szkolne w ciągu całego roku.

            Bliższe informacje na temat Jubileuszu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. (61) 28 100 24, jak również – już wkrótce – na stronie internetowej www.losrem.pl, gdzie systematycznie będziemy publikować informacje dotyczące organizacji obchodów 160-lecia   Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Wszelkie pytania można kierować również na adres e-mail: sekretariat@losrem.pl

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Szkoły wraz z Komitetem Organizacyjnym

 

Licząc na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:               44 9084 0003 2102 0010 0683 0002

Konto Stowarzyszenia Absolwentów  z dopiskiem „Jubileusz

Zastępstwa na piątek, 17 listopada 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2  ID  J.Skotarczak   wolna
 3  IIA  J.Skotarczak  Świetlica s. 3 (A.Lehmann)
 4  IF  J.Skotarczak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 5  IC  J.Skotarczak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IIIB  J.Skotarczak  wolna
 7 i 8  Kl. II gr. IV  E.Zdziechowska –Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego  wolna
       
       
       

 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego– etap szkolny, sala nr 32, godz. 13.00, (60min) –p.Zdziechowska

Olimpiada Wiedzy HIV i AIDS dla Gimnazjum – lek. 4, sala nr 6 –p.Żeleźna

 

Zastępstwa na czwartek, 16 listopada 2017 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  III B  J.Skotarczak   wolna
 2  ID  J.Skotarczak  wolna
 3  III Gim A  J.Skotarczak Biblioteka (A.Drwęska)
 4  II Gim B  J.Skotarczak  Świetlica s. 3  (H.Godlewska)
 5  IIC  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Springer)
 6  III Gim B  J.Żeleźna –Wojewódzki Konkurs Geograficzny  Gr.p. Frąckowiaka –Biblioteka (A.Springer)

Pozostali- wolna

 7  II Gim A  J.Żeleźna  Biblioteka (A.Springer)
 5  II Gim B  K.Czapla  Biblioteka (A.Drwęska)
 6 i 7  Kl. III gr. III  K.Czapla  wolna
 8 i 9 Kl. II gr. II   K.Czapla  wolna
       
       
       
       

Konkurs Matematyczny – Złota Żaba

godz. 10.00 (90 min) sala nr 7, uczniowie ustawiają się pod salą o godz. 9.35, przynoszą kalkulator prosty, cyrkiel i linijkę.

Wojewódzki Konkurs Geograficzny –etap szkolny, godz. 13.00 (60 min),

-sala nr 32. Uczniowie ustawiają się pod salą o godz. 12.40, przynoszą ważną legitymację szkolną, linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty, długopis (czarny lub niebieski wkład).

 

Warsztaty chemiczne

6 listopada 2017 roku odbyły się po raz piąty w naszej szkole 5-godzinne Warsztaty Chemiczne zorganizowane przez nauczycielkę chemii panią Mariolę Sokołowską – Nowak.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas LO: IIIB i IIC i IID oraz IB, IA oraz IIB gimnazjum.
Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zajęcia składały się z dwóch części:
I – laboratoryjnej – uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia pod nadzorem prowadzących.
II – pokazowej – prezentacja ciekawych eksperymentów chemicznych.

Były to bardzo ciekawe i emocjonujące lekcje chemii, które potrafiły w uczniach pobudzić naukową ciekawość.