Zastępstwa na czwartek, 13 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IF  M.Roszak  wolna
 4 i 5  IIF  M.Roszak Lek. 4 Biblioteka (A.Drwęska)

Lek. 5 A.Kubska (j.angielski) 

 6  IA  M.Roszak  wolna
 7 i 8  IIE  M.Roszak  Wolna
 1 i 2  IE  A.Czubanowska   wolna
 3  II kl. gr. IR  A.Czubanowska  Biblioteka (A.Drwęska)
 1  IB A.Brzezińska   wolna
 2  III gimA  A.Brzezińska  wolna
 3  IF  A.Brzezińska  wolna
 4 i 5  IIC  A.Brzezińska  Lek. 4 K.Wojciechowska (j.angielski)

Lek. 5 Biblioteka (A.Drwęska)

 6  IIIE  A.Brzezińska  Wolna
 6  IIIC  K.Sarnowska   Wolna
 1 i 2  III kl. gr. IN  J.Urbaniak   wolna
 7 i 8  III kl. gr. IV  J.Urbaniak  wolna
 1 i 2  III kl. gr. II Ros.   E.Zdziechowska   wolna
 7 i 8  III kl. gr. III  E.Zdziechowska  wolna
 1 i 2  IE  J.Czeterbok  wolna
 3  II kl. gr. Iz  J.Czeterbok  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IIIA  J.Czeterbok  P.Snela cała klasa
 6,7,8  IIF  J.Czeterbok  A.Owczarczak cała klasa
 3  IIIC  E.Nowak-Polska  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 1 i 2, Biblioteka (A.Drwęska)
 5 i 6  IID  E.Nowak-Polska  wolna
 1 i 2  Kl.III gr. franc. A.Karczewska   wolna
 3 IE   A.Karczewska  J.Łuczak cała klasa, kl. ID – M.Kociemba cała klasa
 4 i 5  IIA  A.Karczewska  Lek. 4 M.Kociemba cała klasa

Lek. 5 A.Dembska (j.angielski)

 7 i 8  IIDE  A.Karczewska  wolna
 4  IIF  M.Kociemba   Lek. 4 Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IIE  K.Wojciechowska   P.Snela cała klasa
 5  IIAF  M.Kociemba IIF -A.Kubska (j.angielski) 

IIA –A.Dembska (j.angielski)

 7 i 8  II D  M.Kociemba  wolna
 4  IC  T.Fijałkowski   A.Zdunek (wok)
 5 i 6  IIIA  T.Fijałkowski  Wolna
 5  IF  A.Kubska  A.Owczarczak cała klasa
 7 i 8  Kl. III gr. hiszp..  A.Klimowska  wolna
 9  Kl. II gr. hiszp.  A.Klimowska  wolna
       

Sala nr 30 jest wyłączona z zajęć w czwartek, 13 grudnia.

Zastepstwa na środę, 12 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  III kl. gr. IIR  K.Wojciechowska   wolna
 3,4,5  IIE  K.Wojciechowska  P.Snela cała klasa
 6  III gimB K.Wojciechowska A.Owczarczak cała klasa
 3  IIC  K.Sarnowska   K.Grzesiak 
 4  IF  K.Sarnowska Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5  IID  K.Sarnowska  A.Brzezińska (matematyka)
 4  IA  M.Mroziewicz   J.Urbaniak (pp)
 1 i 2  Kl.I gr.franc.  A.Karczewska  wolna
 5 i 6  IIC  A.Karczewska  Lek.5 opieka ks. M.Kubiak 

Lek.6 świetlica s. 3 (H.Godlewska)

 3  III gimB  B.Kacza   Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 1 i 2  Gr. Roz. kl.II  A.Czubanowska   wolna
 3 i 4  III gimA  A.Czubanowska  A.Kubska cała klasa
 5  IE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa
 7 i 8  III gimB  M.Roszak   wolna
 9  III gimA  M.Roszak  wolna
 2  II uz  M.Szczepaniak   wolna
 2  II F  A.Owczarczak   J.Czeterbok cała klasa
       
       
       

Zastępstwa na wtorek, 11 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  Gr. IIz kl. I  A.Czubanowska  wolna
 4  III gimA  A.Czubanowska  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 5 i 6  III gimA  A.Czubanowska  A.Kubska cała klasa
 8  II kl. gr.I R  A.Czubanowska  wolna
 1  IF  M.Roszak   wolna
 3  IC  M.Roszak Biblioteka (A.Drwęska)
 6  IIF  M.Roszak Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 8 i 9  IA  M.Roszak  wolna
 3  Gr. IIroz. Kl.II  A.Lehmann   Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
       

Zastępstwa na poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
1 i 2   III AC  M.Kociemba   wolna
 3 i 4  IBC  M.Kociemba  IB – A.Karczewska cała klasa

IC – M.Roszak cała klasa

 5  IIBC  M.Kociemba Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IID  M.Kociemba  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7 i 8  IIA  Ks.M.Kubiak   Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 9 – Biblioteka (A Drwęska)
 1  IE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa
 2  III gimA  A.Czubanowska  A.Kubska cała klasa
 3 i 4  II kl. gr. IR  A.Czubanowska  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
       
       
       

Zastępstwa na piątek, 7 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2  III gimB  J.Skotarczak  Biblioteka(A.Drwęska)
 3  IIIA  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IIC  J.Skotarczak  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5 i 6  IIIC  J.Skotarczak  wolna
 8  IE  J.Skotarczak  Wolna, ale uczniowie, którzy maja lek. 9 , opieka p.Klimowska
 3  IIB  K.Grzesiak   Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 4  IC  K.Grzesiak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6 i 7  IIIA  K.Grzesiak  wolna
 3  I kl. gr. II  A.Czubanowska  A.Dembska razem z gr. I
 4  III gimA  A.Czubanowska  A.Kubska cała klasa
 6 i 7  IE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa
       
       
       
       
       
       
       

Lek. 5 i 6 – spektakl Dziady – klasy II LO –AULA

Lek. 5,6,7 – sala nr 14 i 28, Mecz Matematyczny, p.Edyta Nowak Polska

Zastępstwa na czwartek, 6 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IC  J.Skotarczak  wolna
 2  ID  J.Skotarczak  wolna
 3  IIF  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IID  J.Skotarczak A.Kubska (j.angielski) 
 5  IE  J.Skotarczak  wolna
 6  IIID  J.Skotarczak  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 7 i 8 Biblioteka (A.Drwęska)
 3 i 4  IIID  B.Kacza   Lek. 3 A.Owczarczak (j.angielski)

Lek. 4 A.Owczarczak (j.angielski) 

 5  III Gim B  B.Kacza  A.Kubska (j.ang.) 
 6 i 7  III gimA  B.Kacza  Lek. 6 M.Roszak (wych.fiz.)

Lek. 7 Biblioteka (A.Drwęska)

 1 i 2  II kl. gr. II roz  K.Sarnowska  wolna
 3  III gimB  K.Sarnowska M.Roszak 
 6  IIIC  K.Sarnowska  wolna
 1  IB  A.Brzezińska   wolna
 2  III gimA  A.Brzezińska  wolna
 IIIE  A.Brzezińska  Wolna, ale uczniowie, którzy maja lek. 7 i 8 – Biblioteka (A.Drwęska)
 4 i 5  IIIC  E.Kumor-Rybka   wolna
7 i 8  III kl. gr. IV  J.Urbaniak  wolna
 6  IIE  A.Zdunek   K.Grzesiak zamiast lek. 8, 11.12
 2  IC  J.Łuczak  wolna
 3  IDE  J.Łuczak ID –  M.Kociemba cała klasa

IE –  A.Karczewska cała klasa

 6 i 7  IE  J.Łuczak  wolna
  1i 2  I kl. gr. II  A.Czubanowska  wolna
3 Gr. IR kl.II  A.Czubanowska  K.Wojciechowska razem z gr. IIIR
 6  III gimB  A.Chempińska   A.Dembska (wok)
 1 i 2  Kl.III gr. II Ros.  E.Zdziechowska   wolna
 7 i 8  Gr. III kl. III  E.Zdziechowska  wolna
       
       
       

IIIC – uczniowie, którzy mają  II język na lek. 7 i 8 – wolna

Klasa IA i uczniowie gr. II roz. z Wosu i kl.II etyki – lekcje 1-3 zgodnie z planem.

Zastępstwa na środę, 5 grudnia 2018 r.

 

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  Gr. R kl.II  P.Snela  wolna
 2,3,4  IIE P.Snela  K.Wojciechowska cała klasa
 5,6,7  IIIA  P.Snela  J.Czeterbok cała klasa
 1 i 2  Gr. IR kl.II  A.Czubanowska   wolna
 3 i 4  III gimA  A.Czubanowska  A.Kubska cała klasa
 5  IE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa
 1 i 2  Kl.I gr.franc.  A.Karczewska   wolna
 5 i 6  IIC  A.Karczewska  Biblioteka (A.Drwęska)
 3 i 4  IIID  M.Kociemba  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5 i 6  IIBC  M.Kociemna  II B –K.Czapla cała klasa

IIC – Biblioteka (A.Drwęska)

 8  IAE  M.Kociemba  wolna
       
       
       

Wyniki PRETESTINGU –sekretariat od 8.00-13.30 – p.Dembska

W sali gimnastycznej od godz. 8.00 – 15.10 odbędzie się Turniej Mikołajkowy – p. Karczewska i p.Kociemba.

Zastępstwa na wtorek, 4 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2 i 3  III gimA  A.Brzezińska   Lek. 2 B.Kacza zamiast lek. 1

Lek. 3. Świetlica s. 3 (H.Godlewska)

 4  IB  A.Brzezińska Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 5 i 6  IIIE  A.Brzezińska  Lek. 5 Świetlica s. 3 (H.Godlewska)

Lek. 6 J.Jankowiak zamiast lek. 8

 7  IIC  A.Brzezińska  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 8, świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  IE  P.Mulkowski   wolna
 7  IF  A.Zdunek   Wolna, ale gr. wf chłopców Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 1 i 2  Kl.I gr. V  M.Tomczyk   wolna
 3 i 4  Kl.III gr.IV  M.Tomczyk  Biblioteka (A.Drwęska)
 1 i 2  Kl. I gr.II z  A.Czubanowska  wolna
 4  III gimA  A.Czubanowska  Biblioteka (E.Kumor-Rybka) s. nr 26
 5 i 6  III gimA  A.Czubanowska  A.Kubska cała klasa
 8  II kl. gr. I R.  A.Czubanowska  wolna
       
       

Godz. 11.00 AULA Powiatowy Konkurs wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego., p.A.Kubska, p. P.Snela

 

Konsultacje przedmiotowe

5 grudnia 2018 r. od godz. 17.30-18.30 odbędą się konsultacje przedmiotowe dla Rodziców. Numery sal, w których dyżurować będą nauczyciele, zostały wywieszone przy wejściu do szkoły. Zmiany terminu lub godziny: p.A.Czubanowska -nieobecna, dyżur konsultacji  w innym terminie, termin zebrania klasowego zostanie podany przez edzinnik., p.M.Szczepaniak: dyżur 16.30-17.30, p.K.Wojciechowska godz. 16.30-17.30, p. J.Żeleźna godz. 16.30-17.30, p.D.Cieślińska godz. 16.30-17.30, klasa III gimB: zebranie klasowe godz. 17.00, sala nr 14, p.G.Kramm-dyżur w innym terminie

Zastępstwa na poniedziałek, 3 grudnia 2018 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 6  ID  P.Mulkowski   Biblioteka (A.Drwęska)
 7  IE  P.Mulkowski  Wolna
 4 i 5  IE  T.Fijałkowski   Lek. 4 A.Chempińska zamiat lek. 1, 4.12

Lek. 5 K.Wojciechowska zamiast lek. 6, lek. 6,7,8 –wolna

 7  IC  T.Fijałkowski  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 8 Biblioteka (A.Drwęska)
 1 i 2  II kl. II Roz.  K.Sarnowska   wolna
 3 i 4  III kl. II Roz.  K.Sarnowska  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5  IIID  K.Sarnowska  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 6  III gimB  K.Sarnowska  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  Uz. II Roz. III kl.  K.Sarnowska  wolna
 5  IIE  A.Zdunek  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  IIE  A.Zdunek  Biblioteka (A.Drwęska)
 8  I kl. gr. et.  A.Zdunek  wolna