Zastępstwa na piątek, 24 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 4  IIC  J.Skotarczak   Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 2  Uz.roz.  J.Żeleźna   wolna
 4  ID  J.Żeleźna  Biblioteka (A.Drwęska)
 8  ID  E.Nowak-Polska   M.Frąckowiak cała klasa fizyka w sali nr 24.
       
       

Zastępstwa na czwartek, 23 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2  ID  J.Skotarczak   wolna
 3  IIF  J.Skotarczak  A.Owczarczak cała klasa, lek. 8 cała klasa J.Czeterbok
 5  IE  J.Skotarczak  J.Czeterbok cała klasa, lek. 1 cała klasa A.Czubanowska
 6  IID  J.Skotarczak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  IC  J.Skotarczak  wolna
 8  IF  J.Skotarczak  wolna
 5  IF  A.Kubska   A.Owczarczak cała klasa
       
       

Zastępstwa na środę, 22 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 4  IC  J.Skotarczak  A.Zdunek zamiast lek. 7
 5  III gimB  J.Skotarczak  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 6  IIE  J.Skotarczak Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 7  IE  J.Skotarczak  J.Łuczak zamiast lek. 1, 28.05
 5 i 6  IIBC  M.Kociemba   IIB – K.Czapla cała klasa

IIC – A.Karczewska cała klasa

 8  IAF  M.Kociemba  wolna
       
       

Zastępstwa na wtorek, 21 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 5  IIF  A.Owczarczak   J.Czeterbok cała klasa
 6  IE  A.Owczarczak  P.Mulkowski zamiast lek. 8
 7  III gimB  A.Owczarczak  K.Wojciechowska cała klasa
 8  III gimB  A.Owczarczak Gr. hiszpańskiego  – A.Klimowska (j.hiszpański) zamiast lek.9,pozostali -wolna
6  III gimB J.Skotarczak   Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  ID  J.Skotarczak  wolna
 8  IF  J.Skotarczak  wolna
 4  IB  A.Brzezińska   Świetlica s.3 (H.Godlewska)
       
       
       

Konkurs Historyczny lek. 4 i 5 – sala nr 31, opieka p. A.Brzezińska

IA –projekt „Kino – Szkoła”,  godz. 11.00-12.30, p. M.Mroziewicz

Zastępstwa na poniedziałek, 20 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2  III gimA  A.Kubska  A.Czubanowska cała klasa sala nr 26
 3 i 4  II kl. IVR  A.Kubska  A.Owczarczak (j.ang.), sala nr 2a
 5 i 6  IF  A.Kubska  A.Owczarczak cała klasa, sala nr 5
 5 i 6  IIA J.Jankowiak  Lek. 5 A.Drwęska (j.polski), sala nr 11

Lek. 6 M.Mroziewicz (j.polski), sala nr 11

 8  IIA  J.Jankowiak  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 9 Biblioteka (A.Drwęska)
 3  IIF  J.Skotarczak  K.Grzesiak (historia), sala nr 12
 5  IID  J.Skotarczak  wolna
 7  IIE  J.Skotarczak  wolna
 8  IIC  J.Skotarczak  wolna
 1 i 2  IAF  M.Kociemba  wolna
 3 i 4  IBC  M.Kociemba  IB: lek. 3 – M.Mroziewicz (j.polski), lek. 4 B.Kacprzak (chemia), sala nr 8

IC: lek. 3 –K.Kasprzyk (biologia), sala nr 4, lek. 4 A.Lehmann (wos), sala nr 23

 5  IIBC  M.Kociemba  IIB –K.Czapla cała klasa

IIC – wolna

 6  IID  M.Kociemba  wolna
 3 i 4  IB  A.Karczewska  Lek. 3 M.Mroziewicz(j.polski), sala nr 14

Lek. 4 B.Kacprzak (j.polski), sala nr 8

 5  IIC  A.Karczewska  wolna
 6  IIDE  A.Karczewska  IID – wolna

IIE – wolna

 3 i 4  III gimA  A.Brzezińska  B.Kacza (j.polski), sala nr 3
 5  IB  A.Brzezińska  B.Kacprzak (chemia), sala nr 25
 6 i 7  IIC  A.Brzezińska  wolna
 7 i 8  IID  E.Nowak-Polska  wolna
 1 i 2  IF  M.Roszak  wolna
 3 i 4  IC  M.Roszak  Lek. 3 K.Kasprzyk(biologia), sala nr 4

Lek. 4 A.Lehmann (wos), sala nr 23

 6  IIE  M.Roszak  wolna
 7  III gimA  M.Roszak  K.Czapla cała klasa
 8  III gimB  M.Roszak  wolna
 3 i 4  II kl. gr. Roz.  P.Snela  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 7  IE  P.Snela  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 8 – Biblioteka (A.Drwęska)
 8  IIE  P.Snela  wolna
 3  III gimA  M.Frąckowiak  B.Kacza (j.polski)
 4  III gimB  M.Frąckowiak  J.Urbaniak cała klasa
 5  IB  M.Frąckowiak  B.Kacprzak (chemia), sala nr 25
 7  II kl. etyka  A.Zdunek  IIE -wolna, II A – uczniowie, którzy mają lek. 9 Biblioteka (A.Drwęska)
       
       

Uczniowie z klas IIc,d,e, gr. hiszpańskiego lek.9 – wolna

Zastępstwa na piątek, 17 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 4,5,6  IIA  J.Jankowiak  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 7 i 8 – świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7 i 8  Kl.II gr. II  A.Klimowska  wolna
 9  Kl.I gr. hiszp.  A.Klimowska  wolna
 4  IA  M.Mroziewicz  Ks.M.Kubiak zamiast lek 8, uczniowie, którzy nie chodzą na religię  – Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IIB  M.Mroziewicz  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 4  IIC  J.Skotarczak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  III gimA  A.Brzezińska  wolna
 7  IB  A.Brzezińska  A.Karczewska zamiast lek. 8
 8  IF  A.Brzezińska  wolna
 6  IID  E.Nowak –Polska  wolna
 8  ID  E.Nowak -Polska  wolna
 1  III gimA  K.Czapla wolna
 6  IIE  P.Snela  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 7 i 8 , świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6,7  IF  A.Kubska  Lek. 6 A.Owczarczak cała klasa

Lek. 7 wolna

 6  IIE  K.Wojciechowska  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 7 i 8 – świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6,7  IE  J.Czeterbok  A.Czubanowska cała klasa
 1  III gimA  M.Roszak  wolna
 2  III gimA  M.Roszak  K.Czapla cała klasa
       

Kuba Morawiec po wizycie studyjnej

Jakub Morawiec uczeń klasy 2F wrócił z kilkudniowej wizyty studyjnej w Gdańsku. Pojechał tam jako uczestnik przygotowań do finału Olimpiady ,,Solidarności’’.
Oto fragment jego relacji: ,,Podczas wyjazdu mieliśmy czas na integrację w zespołach regionalnych niezbędną do wykonania zadania w finale. Zwiedziliśmy Europejskie Centrum Solidarności, a naszym przewodnikiem był znany opozycjonista z lat. PRL-u Jerzy Borowczak. Kolejne to tematyczne warsztaty: jak tworzy się profesjonalny film, czy jak dobrze wypaść w wystąpieniu publicznym. Jednym z punktów programu było także nocne zwiedzanie Gdańska. Ostatniego dnia na uczestników czekała pewna niespodzianka – w słynnej sali BHP Stoczni Gdańskiej odwiedził nas Pan Prezydent Lech Wałęsa, który chętnie odpowiadał na nasze pytania. Teraz przed nami przygotowanie zadania finałowego – prezentacji lub filmu, a potem centralny etap i finał konkursu w czerwcu w Poznaniu’’.
K. Grzesiak  

Zastępstwa na czwartek, 16 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 9  Gr.I kl. II  A.Klimowska  wolna
 5  ID  M.Mroziewicz Biblioteka (A.Dembska)
 6  IB  M.Mroziewicz  wolna
 7 i 8  IIB  M.Mroziewicz  wolna
 1 i 2  IE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa, sala nr 10
 3  II kl. gr. IR  A.Czubanowska  A.Owczarczak, sala nr 26
 2  II Roz.  P.Snela  Razem z gr. p. J.Żeleźnej, sala nr 26
 3  II kl. gr. II R  P.Snela  Świetlica s.3 (H.Godlewska)
 4  III gimA  P.Snela  K.Czapla, sala nr 12
 5  IIE  P.Snela  K.Wojciechowska cała klasa
 2  ID  J.Skotarczak  wolna
 3  IIF  J.Skotarczak  B.Kacza (j.pol.), sala nr 2
 5  IE  J.Skotarczak  J.Czeterbok (j.ang.), sala nr 2
 6  IID  J.Skotarczak E.Nowak-Polska (matematyka), sala nr 14
 7  IC  J.Skotarczak  wolna
 8  IF  J.Skotarczak  wolna
 1  IB  A.Brzezińska  wolna
 2  III gimA  A.Brzezińska  wolna
 4 i 5  IIC  A.Brzezińska E.Kumor-Rybka (biologia), sala nr 7
 6 i 7  IF  A.Brzezińska  wolna
       
       
       

Zastępstwa na środę, 15 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  Gr.II  K.Czapla  wolna
 5 i 6  IIB  K.Czapla Lek. 5 M.Mroziewicz (j.polski), sala nr 14

Lek. 6 K.Kasprzyk (biologia), sala nr 14

 7 i 8  III gimB  K.Czapla  wolna
 9  III gimA  K.Czapla  wolna
 3 i 4  IID  E.Nowak –Polska  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IID  E.Nowak -Polska  wolna
 7  IID  T.Fijałkowski  wolna
 8  IE  T.Fijałkowski  wolna
 2,3,4  IIF  J.Czeterbok  A.Owczarczak cała klasa, sala nr 10
 5  IE  J.Czeterbok  A.Czubanowska cała klasa, sala nr 26
 1 i 2  II kl. gr. IV R  A.Kubska  wolna
 3 i 4 III gimA  A.Kubska  A.Czubanowska cała klasa, sala nr 26
 5  IF  A.Kubska  A.Owczarczak cała klasa, sala nr 10
 6  IE  A.Kubska  A.Lehmann (wos), sala nr 24
 8  III gimA  A.Kubska  wolna
 5  IIF  K.Grzesiak  A.Lehmann (wos), sala nr 9
 1 i 2  Gr. granc.kl.I  A.Karczewska  wolna
 5 i 6  IIC  A.Karczewska  E.Kumor-Rybka (biologia), sala nr 12
 5 i 6  IIBC  M.Kociemba  IIC -E.Kumor-Rybka (biologia), sala nr 12

Lek. 5 IIB – M.Mroziewicz (j.polski),sala nr 14

Lek. 6 IIB – K.Kasprzyk (biologia), sala nr 14

 8  IAF  M.Kociemba  wolna
 1 i 2  Roz. inf. Kl.II  M.Frąckowiak  wolna
 3  IE  M.Frąckowiak  J.Łuczak (matematyka) cała klasa, sala nr 7
 7 i 8  III gimB  M.Roszak  wolna
 9  III gimA  M.Roszak  wolna
 1 i 2  IIE  A.Zdunek  wolna
       
       
       
       

IB, lek.6 (religia) –wyjątkowo sala nr 23.

Zastępstwa na wtorek, 14 maja 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3  IBC  M.Kociemba  IB – A.Karczewska cała klasa sala nr 26

IC –świetlica s. 3 (H.Godlewska)

 4 i 5  ID  M.Kociemba  ID- J.Łuczak cała klasa

IE – A.Karczewska cała klasa

 6  IIAF  M.Kociemba  IIA – cała klasa A.Karczewska

IIF – J.Czeterbok cała klasa sala nr 10

 3  IC  M.Roszak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IIF  M.Roszak  Lek. 6 J.Czeterbok (cała klasa) sala nr 10

Lek. 5 A.Owczarczak cała klasa sala nr 10

 8 i 9  IA  M.Roszak  wolna
 3 i 4  IF  B.Kacza  Lek.3 M.Mroziewicz  (j.polski) sala nr 11

Lek.4 T.Fijałkowski (j.polski) sala nr 11

 5 i 6  IIC  B.Kacza  E.Kumor-Rybka(biologia), sala nr 4
 7  III gimA  B.Kacza  Lek. 6 A.Kubska (cała klasa) sala nr 26

Lek. 7 A.Czubanowska (cała klasa) sala nr 4

5 i 6 IIE  K.Wojciechowska P.Snela cała klasa sala nr 6
 7  III gimB K.Wojciechowska A.Owczarczak cała klasa sala nr 26
 8  II kl.R  K.Wojciechowska  wolna
 1 i 2  I kl. gr. z5  M.Tomczyk  wolna