Zastępstwa na poniedziałek, 25 marca 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IIIA M.Roszak   wolna
  3 i 4  IC  M.Roszak  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 6  IIE  M.Roszak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  III GimA  M.Roszak  K.Czapla cała klasa
 8  III GimB  M.Roszak  wolna
 1 i 2  IIIAC  M.Kociemba   wolna
 3 i 4  IBC  M.Kociemba  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5  IIBC  M.Kociemba  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IID  M.Kociemba  Biblioteka (A.Drwęska)
 6  IIIgimA  K.Grzesiak   Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 8  IIB  K.Grzesiak  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 9 –Biblioteka (A.Drwęska)
       

Zastępstwa na piątek, 22 marca 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  Uz. Roz.  E.Nowak –Polska   wolna
 3 i 4  III gimB  E.Nowak-Polska  Lek. 3 Świetlica s. 3 (H.Godlewska)

Lek. 4 A.Chempińska (biologia)  

 5 i 6  II D  E.Nowak-Polska  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 7 i 8 – Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  ID  E.Nowak-Polska  M.Frąckowiak (fizyka) cała klasa
 6  ID  P.Mulkowski   Biblioteka (A.Drwęska)
       
       

DKMS spotkanie z gościem, aula:

lek. 2, klasy drugie LO

lek. 3, klasy trzecie LO

Zastępstwa na czwartek, 21 marca 2019 r.

Święto Patrona Szkoły – Józefy 2019

I tura – godz. 8.45

klasy I LO, IIABCD

II tura – godz. 10.45

III klasy LO, III gimA, III gimB, IIE,IIF

ok. godz. 12.30 – szkolenie dla maturzystów w auli

ok. godz. 13.30 – matura próbna z procedurami

Zastępstwa na środę, 20 marca 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3 i 4  IIIB  Ks.M.Kubiak   Lek. 3 D.Cieślińska 

Lek.4 A.Drwęska (j.polski)

 6  IB  Ks.M.Kubiak  K.Grzesiak 
 7  IA  Ks.M.Kubiak J.Skotarczak razem z IF
 8  III gimA  Ks.M.Kubiak  J.Skotarczak 
 5  IB  M.Mroziewicz   B.Kacprzak (chemia) 
       

Dzień przedsiębiorczości:

KLASA 1 A przychodzi do szkoły wg planu klasy 1 F

KLASA 1C przychodzi do szkoły wg planu klasy 1 B

KLASA 1 D przychodzi do szkoły wg planu klasy 1 E

Konsultacje przedmiotowe

Zapraszamy Rodziców na konsultacje przedmiotowe w środę 20 marca 2019r. godz. 17.00-18.00. Numery sal, w których dyżurują nauczyciele zostaną wywieszone na parterze i piętrze szkoły. 

Zastępstwa na wtorek, 19 marca 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 i 2  IF  M.Roszak  wolna
 3  IC  M.Roszak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 6  IIF  M.Roszak  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
8 i 9   IA  M.Roszak  wolna
 7  IID  K.Sarnowska   Biblioteka (E.Kumor-Rybka), uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9  -wolna
 8  Uz.II Roz.  K.Sarnowska  Biblioteka (E.Kumor-Rybka), uczniowie, którzy nie mają lek. 9 – wolna 
 9  IAF  M.Kociemba   wolna
 7  IIB  Ks.M.Kubiak   Opieka J.Żeleźna, uczniowie, którzy nie mają lek. 8 i 9 -wolna
       

 

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE

Zapraszamy do LO na DRZWI OTWARTE w sobotę 16 marca

Godzina 10 uczniowie – klas ósmych szkół podstawowych.

Godzina 12 – uczniowie klas trzecich gimnazjów.

Zastępstwa na czwartek, 14 marca 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
4 IC  T.Fijałkowski   J.Skotarczak zamiast lek. 7
 5 i 6   IIIA  T.Fijałkowski  Lek. 4 P.Snela cała klasa

Lek. 5. J.Czeterbok cała klasa

Lek. 6 A.Brzezińska (matematyka) zamiast  lek. w IIIE

 1 i 2  III gimB  K.Wojciechowska   A.Owczarczak cała klasa
 3  II kl. gr. III R  K.Wojciechowska  Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IIE  K.Wojciechowska  P.Snela cała klasa
 6  IF  J.Urbaniak   P.Snela zamiast lek. 1
 7 i 8  III kl. gr. IV  J.Urbaniak  wolna
 2  IF  A.Dembska   wolna
 3  Gr. II kl. gr.IIz  A.Dembska  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  III gimB  A.Dembska A.Owczarczak (j.angielski)
 6  IE  A.Karczewska   wolna
 1 i 2  II Roz. kl.II  K.Grzesiak   wolna
 3  IB  K.Grzesiak opieka M.Roszak
 4  III gimA  K.Grzesiak Biblioteka (A.Drwęska)
 5  IIIB  K.Grzesiak  Biblioteka (A.Drwęska)
 4  IF  A.Owczarczak  A.Kubska cała klasa
 3  III gimB  M.Roszak  K.Czapla cała klasa

Lek. 3-6, KLASA IIIE I IIA  – SPOTKANIE w Bibliotece Publicznej, p.Jankowiak,  p. Karczewska (klasy wracają do szkoły po spotkaniu).

Lek. 7 –klasy III gimA i III gimB – SPOTKANIE Z POLICJANTEM, p. Kacza, p.Wawrzynowicz, sala nr 9

Sala zastępcza za salę nr 9 na lek. 7 – sala nr 8

Zastępstwa na środę, 13 marca 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3  IE  J.Łuczak   M.Frąckowiak cała klasa (fizyka)
 4  IIIA  J.Łuczak Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 5  IA  J.Łuczak  Ks.M.Kubiak zamiast lek. 7 – sala nr 2
 6  IIA  J.Łuczak  wolna
 7  IE  J.Łuczak  Biblioteka (A.Drwęska)
 3 i 4  IIID  M.Kociemba  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5 i 6  IIBC  M.Kociemba  Biblioteka (A.Drwęska)
8  IAF  M.Kociemba  wolna
 5  III gimB  J.Skotarczak  Biblioteka (A.Drwęska)
       

Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny, godz. 11.45-12.30 –sala nr 7, p.J.Skotarczak

Zastępstwa na wtorek, 12 marca 2019 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1 Uz. II Roz.  D.Cieślińska   wolna
2 III gimA  D.Cieślińska  wolna
 3 i 4  II Roz. kl.II  D.Cieślińska  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 5  IF  D.Cieślińska  Biblioteka (M.Kociemba)
 7  IE  D.Cieślińska  P.Mulkowski zamiast lek. 8
 8  Uz. II Roz.  D.Cieślińska  Wolna, jeśli uczniowie mają lek. 9 – Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 3 i 4  II Roz. kl. II  A.Lehmann  Biblioteka (E.Kumor-Rybka)
 5  III gimB  A.Lehmann  Świetlica s. 3 (H.Godlewska)
 7  IA  A.Lehmann I.Kaj (matematyka)
 8  Uz. II Roz. kl.II  A.Lehmann  Wolna, jeśli uczniowie mają lek. 9 Biblioteka (A.Chempińska )