Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na czwartek, 20 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 4  Kl.III gr.roz.  A.Czubanowska  A.Springer (j.polski)
 5 i 6  IIE  A.Czubanowska  J.Czeterbok cała klasa
 7  Kl. III gr.  A.Czubanowska  wolna
 8  IH  A.Czubanowska  wolna
 4  IG gr.  H.Godlewska  wolna
 6  IB  H.Godlewska  wolna
 5  IID K.Grzesiak I.Kaj (matematyka)
 7  IIC  K.Grzesiak  J.Skotarczak (religia)
 1  IA  B.Kacza  wolna
 3 i 4  IIF  B.Kacza  Lek. 3 M.Bukowy (j.angielski)

Lek. 4 J.Łuczak (matematyka)

 5 i 6  IIIC  B.Kacza  J.Łuczak (matematyka)
 1  IK  A.Kubska  wolna
 2  ID  A.Kubska  I.Wołowiec cała klasa
 Lek. 3 i 4  Kl. III gr. roz.  A.Kubska  Lek. 3 – A.Chempińska

Lek. 4 – Biblioteka (A.Drwęska)

 5  IIF  A.Kubska  A.Owczarczak cała klasa
 6  IH  A.Kubska  M.Frąckowiak (fizyka)
 7  Kl. III gr. roz.  A.Kubska  wolna
 8  IK  A.Kubska  wolna
6 IF A.Lehmann D.Cieślińska (fizyka)
 4  IB gr.  I.Wołowiec  A.Owczarczak cała klasa
 7  IC gr.  I.Wołowiec  M.Frąckowiak (fizyka) cała klasa
 8  IF gr.  I.Wołowiec  K.Wojciechowska cała klasa
 4  IIIE  A.Zdunek  Biblioteka (A.Drwęska)
 5 i 6  IG  A.Zdunek  wolna
 8 Gr. kl. II  A.Zdunek  wolna
 4  IG gr.  E.Zdziechowska  wolna
5 i 6   I K gr.  E.Zdziechowska  K.Czapla cała klasa
 5  1J  J.Żeleźna  M.Sokołowska-Nowak
 6  1I  J.Żeleźna  A.Chempińska (EDB)
 7  IH  J.Żeleźna  wolna
       
       

Klasy: IA,  gr. roz. kl. II wos, gr. etyki kl. II i kl. IIIF – wyjeżdżają na wykład o godz. 10.50, lekcje 1-3 zgodnie z planem.    

Godz. 12.15 Liga geograficzna – sala nr 23

Zastępstwa na środę, 19 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IC  A.Brzezińska   wolna
 2  IA  A.Brzezińska  J.Czeterbok (j.angielski) 
 3  IIIC  A.Brzezińska  J.Jankowiak (j.polski)
 4  1I  A.Brzezińska  M.Sokołowska-Nowak (chemia)
 5  1K  A.Brzezińska  M.Bukowy
 6  1K  A.Brzezińska  A.Zdunek (wok) 
 7  1K  A.Chempińska   Ks.M.Kubiak zamiast lek. 9
 8  1J  A.Chempińska   wolna
 3  1C gr.  K.Czapla    Biblioteka (A.Drwęska)
 4  1C  K.Czapla  D.Cieślińska (fizyka)
 6 i 7  Gr. kl. III  K.Czapla  wolna
 8 i 9  IG gr.  K.Czapla  wolna
 2  IF gr.  M.Frąckowiak   A.Czubanowska (j.angielski)
3 IG gr. M.Frąckowiak E.Nowak-Polska (matematyka) cała klasa
 4  IB gr.  M.Frąckowiak  K.Grzesiak zamiast lek. 8
 5  IF gr.  M.Frąckowiak  I.Wołowiec (j.angielski) cała klasa
 4  IA  B.Kacza   T.Fijałkowski (j.polski) 
 5  IIF  B.Kacza  A.Drwęska (j.polski) 
 6  IIF  B.Kacza  J.Brygier (zajęcia z wych.)
 3  IIIB  I.Kaj   J.Czeterbok (j.angielski) 
 4  1J I.Kaj  A.Zdunek (wok) 
 5  1J  I.Kaj  J.Żeleźna (geografia) 
 4 i 5  ID  M.Kociemba   Lek. 4 J.Skotarczak zamiast lek. 6, lek. 5 – wolna
 8 i 9  Kl. IGHI  M.Kociemba  wolna
 1 i 2  IIF  A.Kubska   wolna
 3  ID  A.Kubska  I.Wołowiec cała klasa
 4  IK A.Kubska  M.Bukowy cała klasa
 3  IK  E.Kumor-Rybka   D.Cieślińska (fizyka) 
 4  IIIC  E.Kumor-Rybka  A.Czubanowska (j.angielski) 
 5  IIIC  E.Kumor-Rybka  J.Skotarczak 
7 IIF E.Kumor-Rybka K.Grzesiak (historia)
 3  IIIA  J.Łuczak   A.Owczarczak (j.angielski) 
 4  IB gr.  J.Łuczak  K.Grzesiak zamiast lek. 8
 7  IIA  J.Łuczak  M.Mroziewicz (j.polski)
 1 i 2  IIC M.Roszak   wolna
 3  IF  M.Roszak  J.Brygier cała klasa
 4 i 5  ID gr.  M.Roszak  Lek. 4 J.Skotarczak zamiast lek. 6, lek. 5 -wolna
 7  IG  K.Sarnowska   wolna
 8  IC  K.Sarnowska  wolna
 5  IH  E.Zdziechowska   J.Urbaniak cała klasa
 6 i 7  Kl.III gr.  E.Zdziechowska  wolna
       

Zastępstwa na wtorek, 18 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IIIEF  J.Brygier  wolna
 2  IIIE  J.Brygier  E.Nowak-Polska (matematyka)
 4  IIF  J.Brygier  Biblioteka (A.Drwęska)
 5 i 6  1J  J.Brygier wolna
 7 i 8  IIABC  J.Brygier  wolna
 1 i 2  IA  B.Kacza  wolna
 3 i 4  IIIC  B.Kacza  Lek. 3  – wolna

Lek. 4 – A.Karczewska gr. dziewcząt zamiast lek. 2,

 5  IIF  B.Kacza  M.Bukowy (j.angielski)
 6  IIF  B.Kacza  A.Brzezińska (matematyka)
 2  IK  A.Kubska  A.Brzezińska (matematyka)
 4  ID  A.Kubska  M.Frąckowiak (fizyka)
 5 i 6  Gr. kl. III  A.Kubska  Uczniowie, którzy nie mają lek. 7  -wolna, pozostali Biblioteka (A.Springer)
 7 i 8  IIF  A.Kubska  A.Owczarczak cała klasa
 1 i 2  Kl. II gr.  E.Zdziechowska  wolna
 5  IG  E.Zdziechowska  H.Godlewska razem z gr. j.franc.
 6 i 7  1I  E.Zdziechowska J.Urbaniak cała klasa
       

 

Zastępstwa na poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  III B gr. uzup.  M.Sokołowska-Nowak   wolna
 2  IB  M.Sokołowska-Nowak K.Kasprzyk zamiast lek. 1
 3  IB  M.Sokołowska-Nowak  J.Skotarczak zamiast lek. 7
 7  IG  M.Sokołowska-Nowak  A.Zdunek (j.polski) 
 8  1I  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 9  1GHI  M.Kociemba   wolna
 5  IH  E.Zdziechowska   J.Urbaniak cała klasa
 7 i 8  Gr. kl. II  E.Zdziechowska  wolna
       
       

Projekt Nauczanie Dwujęzyczne w Szkole

Liceum Ogólnokształcące im Gen. Józefa Wybickiego w Śremie od 01.10.2019 r. do 31.07.2021 r. realizuje projekt „Nauczanie dwujęzyczne w szkole”.

Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” i finansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu LO Nauczanie dwujęzyczne w szkole jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli LO, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania w dydaktyce. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie także poszerzenie umiejętności cyfrowych nauczycieli w celu usprawnienia swojej pracy przez tworzenie i opracowywanie dokumentów elektronicznych, a także samodzielne tworzenie własnych pomocy dydaktycznych.

W dniach 3-7 lutego 2020 r. pierwsza grupa nauczycieli z LO Śrem wzięła udział w zagranicznym kursie pt. „CLIL-Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL” w szkole językowej Executive Training Institute na Malcie. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie od kilku lat prowadzi oddziały dwujęzyczne, w których przedmioty nauczane są w dwóch językach, polskim  i angielskim. Wiedza i praktyka zdobyta podczas szkolenia z pewnością pozwoli nauczycielom pracującym z dwujęzycznością na wykorzystanie poznanych narzędzi podczas lekcji dwujęzycznych i lekcji języka angielskiego.

VI KOLĘDOWANIE W LO

W sobotę – 18 stycznia br. o godz.16:00 – w ramach PRZYSTANKU LO odbyło się w auli Liceum Ogólnokształcącego VI Spotkanie Kolędowe – ,,KOLĘDUJMY MAŁEMU”. Rozpoczęło ono w naszym mieście obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Jego pomysłodawcą i animatorem jest katecheta Janusz T. Skotarczak.

Koncert pastorałek połączony był ze wspólnym śpiewem kolęd. W tym roku najpiękniejsze pastorałki zaśpiewali m.in.: śremski zespół wokalny ,,CANTANDO” oraz ,,TANTO” pod kierunkiem Pani Ilony Zachariasz oraz uczniowie LO: Kasia HOFFA i Jagoda STĘPA. Kolędy akompaniowali: Wojciech Frąckowiak oraz Bartek Karman – piano. 

Tradycją stało się zapraszanie na kolędowanie w naszym LO specjalnego Gościa. Gościem szczególnym tegorocznego kolędowania był zespół ,,TACY nie INNI” z Krotoszyna.

Dziękuję wszystkim Wykonawcom i zaangażowanym

w przygotowanie i prowadzenie koncertu.

Dziękuję zaangażowanym Nauczycielom –

w szczególności Pani Marii Szczepaniak, Pani Annie Springer         i Panu Bartoszowi Kolaszyńskiemu

oraz

 Pracownikom Szkoły – w szczególności Pani Bożenie Nowak.

Dziękuję wszystkim przybyłym

a szczególnie naszym Uczniom wraz z Rodzicami i Dziadkami…

 

Wojtkowi Frąckowiakowi za inspiracje…

***

Prowadzenie koncertu: Maja Czubała

Dokumentacja fotograficzna: Max Flegel

Akustycy:

Filip Przybylski ( specjalne podziękowanie!)

Jan Skowron, Jan Jurga, Mateusz Szymański, Wojtek Frąckowiak, Cyprian Matelski, Jakub Brzeziński, Mikołaj Urbanek

Powitanie Gości:

Ania Dłużak, Ola Rachmajda, Joasia Walczak

Szatnia:

Jagoda Gołembka, Ola łabenda, Weronika Maciejewska

Przygotowanie auli:

Karol Kubski, Bartosz Cubal

Prowadzenie kawiarenki:

Justyna Owczarz, Joasia Nyczak, Ania Wencka,

Marysia Słowińska, Hubert Antkowiak

Dziękuję

Janusz T. Skotarczak

 

FOTO: Maksymilian FLEGEL

https://srem.naszemiasto.pl/swiateczne-koledowanie-w-sremskim-liceum-ogolnoksztalcacym/ga/c13-7514565/zd/50472103

Zastępstwa na piątek, 14 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IB  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 2  IH  M.Sokołowska-Nowak  wolna
 3  IE  M.Sokołowska-Nowak  Biblioteka (A.Springer)
 5  IIIB  M.Sokołowska-Nowak A.Karczewska (zajęcia z wych.) 
 6  1I  M.Sokołowska-Nowak  Biblioteka (A.Drwęska), uczniowie, którzy nie mają lek. 7 -wolna
 5  IA  B.Kacza   Biblioteka (A.Drwęska)
 6,7,8  IIF  B.Kacza  wolna
       
       
       

Zastępstwa na czwartek, 13 lutego 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  IA  B.Kacza   wolna
 3  IIF  B.Kacza  J.Skotarczak (religia) zamiast lek. 1, uczniowie, którzy nie chodzą na religię przychodzą na lek.4
 4  IIF  B.Kacza  E.Kumor-Rybka zamiast lek. 2
 5 i 6  IIIC  B.Kacza  Lek. 5 I.Kaj (matematyka) 

Lek. 6 Biblioteka (A.Springer), uczniowie, którzy nie mają lek. 7 -wolna

 1  1J  M.Sokołowska-Nowak   wolna
 3  IF  M.Sokołowska-Nowak  A.Chempińska (EDB) 
 4  ID  M.Sokołowska-Nowak J.Żeleźna (geografia) 
       
       

Liga Historyczna sala nr 23 godz. 8.00  – lek. 1 i 2