Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na poniedziałek, 21 września 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 4  IIF  P.Mulkowski  E.Nowak-Polska (matematyka)
 7  IIE  P.Mulkowski  wolna
 1 IIF K.Wojciechowska  Wolna, gr. p. Wołowiec  – wolna (lekcja została odpracowana na lek. 7, 17.09)
 2  IIF  K.Wojciechowska  I.Wołowiec cała klasa
 3 i 4  Gr. IIIBD  K.Wojciechowska  Lek. 3 A.Kubska (j.angielski)

Lek. 4 M.Bukowy (j.angielski)

 5  IE  K.Wojciechowska  A.Owczarczak cała klasa
 6 i 7  IIIF  K.Wojciechowska  A.Owczarczak cała klasa
       
       
       

Zastępstwa na piątek, 18 września 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 1  Kl. II  A.Zdunek  wolna
 3  IC A.Zdunek  J.Skotarczak
 6 i 7  IIG  A.Zdunek  E.Nowak-Polska(matematyka)
 3  IIJ  I.Wołowiec  R.Rymaniak cała klasa sala nr 34
 4  IIG  I.Wołowiec  M.Tomczyk cała klasa sala nr 34
 5  IIF  I.Wołowiec  K.Wojciechowska cała klasa sala nr 5
 2  IC  E.Kumor –Rybka  wolna
 3  IIIB  E.Kumor-Rybka  J.Jankowiak (j.polski)
 4  IIC  E.Kumor-Rybka  I.Kaj (matematyka)
 5  IIIA  E.Kumor-Rybka  J.Jankowiak (j.polski)
 6  IIIA  E.Kumor-Rybka  wolna
 7  Gr. IIIB  E.Kumor-Rybka  wolna
 6 i 7  Gr. roz.IIID  A.Dembska  wolna
       

Lek. 3 gr. p. Bukowy – sala nr 32

Zastępstwa na czwartek, 17 września 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3  IIIE  T.Fijałkowski   K.Wojciechowska (j.angielski) 
 5  IIK  T.Fijałkowski  M.Bukowy (j.angielski) zamiast lek. 7
 6  IIK  T.Fijałkowski  A.Brzezińska zamiast lek. 1
 1 i 2  IIIE  B.Kolaszyński   wolna
 3 i 4  IIK  B.Kolaszyński wolna
 5  IE  B.Kolaszyński  K.Wojciechowska (j.angielski) 
 1  IC  A.Kubska   wolna
 2  IIIEF  A.Kubska  K.Sarnowska gr. rozszerzenia
 3  ID  A.Kubska E.Nowak-Polska (matematyka) cała klasa
 4  IID  A.Kubska  I.Wołowiec cała klasa
 5 i 6  IIB  A.Kubska  A.Owczarczak cała klasa
 7  IIK  A.Kubska  A.Brzezińska (matematyka –cała klasa) zamiast lek. 2, 
 8  IIK  A.Kubska  M.Bukowy cała klasa
 3  IIIB  E.Kumor-Rybka   A. Chempińska (biologia) 
 4  IIIB  E.Kumor-Rybka  A.Owczarczak (j.angielski) 
 6  IIIF  E.Kumor-Rybka  M.Bukowy (j.angielski) 
 7  IC  E.Kumor-Rybka  wolna
 8  IIC  E.Kumor-Rybka  wolna
 5  IA  A.Zdunek  A.Lehmann (wos)
 6,7,8  IIG  A.Zdunek  Wolna, gr. wf. Lek.9 -wolna
 1 i 2  Kl.III  J.Żeleźna  wolna
 3  IC  J.Żeleźna  A.Lehmann zamiast lek. 6
 4  IA  J.Żeleźna  A.Lehmann (wos)
5 IIC J.Żeleźna J.Urbaniak (cała klasa) zamiast lek.7 – gr.p.Urbaniak
 7  IIF  J.Żeleźna  I.Wołowiec (j.angielski) 
       
       
       

 

Zastępstwa na środę, 16 września 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 7  IIIA  Ks.M.Kubiak  wolna
 8 i 9  Ii  Ks.M.Kubiak  wolna
1 i 2  Gr.IIIB  E.Kumor-Rybka  wolna
 6  IIIB  E.Kumor-Rybka  Wolna, ale uczniowie, którzy mają lek. 7 –Biblioteka (A.Drwęska)
 1  IIH  M.Mroziewicz  wolna
 2  IIIA  M. Mroziewicz  I.Kaj (matematyka)
 3  IIIA  M.Mroziewicz  J.Żeleźna (zajęcia z wych.)
 4 i 5  IIIB  M.Mroziewicz  J.Jankowiak (j.polski)
 6 i 7  IB  M. Mroziewicz  K.Wojciechowska (j.angielski)
 8  IIH  M.Mroziewicz  wolna
 3 i 4  III F  A.Owczarczak  K.Wojciechowska cała klasa
 5  IIE  A.Owczarczak D.Cieślińska (fizyka) zamiast lek. 1
       
       

Zastępstwa na wtorek, 15 września 2020

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3  2H  M.Mroziewicz   A.Karczewska (zajęcia  z wych.) zamiast lek. 9 (gr.wf dziewcząt)
 4  2H  M.Mroziewicz  E.Zdziechowska (j.niemiecki) zamiast lek. 7, lek. 7 cała klasa J.Urbaniak
 5  IIIA  M.Mroziewicz  B.Kacza (j.polski) 
 6  IIIA  M.Mroziewicz  A.Zdunek (j.polski) 
 8  IIH  M.Mroziewicz Wolna, ale gr. wf p.Kociemby  – Biblioteka (A.Springer)
 5  IIIB  E.Kumor-Rybka  E.Nowak-Polska (matematyka) 
 6  1D  E.Kumor-Rybka  A.Chempińska (biologia) 
 7  1C  E.Kumor-Rybka  A.Chempińska (biologia) 

Zastępstwa na poniedziałek, 14 września 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2  IB  M.Mroziewicz   wolna
 3  IIH  M.Mroziewicz  A.Kubska (j.angielski) 
 4  IIIA  M. Mroziewicz  B.Kacza (j.polski) 
 5 i 6  IIIB  M.Mroziewicz  Lek. 5 B.Kacprzak  (chemia)

Lek. 6 A.Brzezińska (matematyka)

 3 i 4  IIG  A.Zdunek   Lek. 3 A.Brzezińska (matematyka)

Lek. 4 E.Nowak-Polska (matematyka) 

5 IIIF E.Kumor-Rybka B.Kacza (j.polski) zamiast lek. 1, 16.09
7 IIC E.Kumor-Rybka L.Ghodhbani (his)
8 IIC E.Kumor-Rybka wolna, ale gr. , która ma wf na lek.9 – Biblioteka (A.Drwęska)

SCENA BEZ KURTYNY

W dniach od 2 do 5 września grupa teatralna „Scena bez kurtyny” wystawiła na szkolnej scenie sztukę pt. „Rządzi Gołąb! „. Młodzież w trzech aktach opowiedziała o: wykluczeniu, nietolerancji, podziałach i wznoszeniu niepotrzebnych murów między ludźmi. Młodzi aktorzy bez wątpienia poruszyli  przybyłą na spektakl publiczność i zebrali gromkie owacje na stojąco. Gratulujemy” Scenie bez kurtyny” i Pani Joannie Jankowiak fantastycznego przedstawienia! Foto: Maks Flegel

Rządzi Gołąb! – Scena bez kurtyny

W dniach od 2 do 5 września grupa teatralna „Scena bez kurtyny” wystawiła na szkolnej scenie sztukę pt. „Rządzi Gołąb! „. Młodzież w trzech aktach opowiedziała o: wykluczeniu, nietolerancji, podziałach i wznoszeniu niepotrzebnych murów między ludźmi. Młodzi aktorzy bez wątpienia poruszyli  przybyłą na spektakl publiczność i zebrali gromkie owacje na stojąco. Gratulujemy” Scenie bez kurtyny” i Pani Joannie Jankowiak fantastycznego przedstawienia! Foto: Maks Flegel

Zastępstwa na piątek, 11 września 2020r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 2  IIJ  J.Jankowiak  A.Czubanowska (j.angielski) 
 4  IE  J.Jankowiak  B.Kacprzak (chemia) 
 5  ID  J.Jankowiak A.Kubska (j.angielski) zamiast lek. 1 gr.p.Kubskiej
 6  IIB  J.Jankowiak  J.Żeleźna (geografia) 
 1  Gr. kl. II  A.Zdunek  wolna
 3  IC  A.Zdunek  M.Szczepaniak (DZ)
 4  ID  A.Zdunek  D.Cieślińska (fizyka) zamiast lek. 7, 16.09
 6  IIG A.Zdunek  M.Mroziewicz (j.polski) 
 7  IIG  A.Zdunek  wolna
       

Zastępstwa na czwartek, 10 września 2016 r.

Zastępstwa na czwartek, 10 września 2020 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3  IIE  J.Jankowiak  D.Cieślińska (fizyka)
 4  IIE  J.Jankowiak  K.Kasprzyk (biologia)
 5  ID  J.Jankowiak  B.Kacza (j.polski)
 6  ID  J.Jankowiak  A. Chempińska (biologia)
 7  IIJ  J.Jankowiak  A.Brzezińska (matematyka)
 1 i 2 IIIB  B.Kacprzak  wolna
 3 i 4  IIIC  B.Kacprzak  M.Sokołowska-Nowak (chemia)
 5  IIA  B.Kacprzak  J.Łuczak (matematyka)
 6  IE  B.Kacprzak  J.Łuczak (matematyka)
 1 i 2  Kl. III gr. roz.  A.Lehmann  wolna
 6  IC  A.Lehmann  A.Brzezińska (matematyka)
 6  Gr. kl. IIID  M.Kociemba  wolna
 8  Gr. IAD  M.Kociemba  wolna
 9  Gr. kl IIJK  M.Kociemba  wolna