Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja do LO na rok szkolny 2020/2021

3 sierpnia 2020

Kandydatom do LO przypominamy, że zostały dwa dni na uzupełnienie wniosku do szkoły o wyniki egzaminu ósmoklasisty. 4 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 mija termin dostarczenia do szkoły zaświadczenia o wynikach. Regulamin i terminarz rekrutacji dostępne są…

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2020/2021

29 lipca 2020

OGŁOSZENIE Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały…

Stypendium Starosty Śremskiego -wnioski za rok 2019/2020

9 lipca 2020

Uczniowie LO i Absolwenci 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli wysokie wyniki w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (I,II,III miejsce indywidualnie) na szczeblu minimum wojewódzkim i nie przekazali dyplomów czy zaświadczeń nauczycielom lub wychowawcy, proszeni są o…

Wyniki testu kompetencji językowych

3 lipca 2020

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie test kompetencji językowych – dla identyfikacji podany jest numer systemowy nadany podczas rejestracji w naborze elektronicznym.   Lp. Numer systemowy 1 16 2 20 3 30 4 72 5 114 6…

IX Gala Utalentowanych Młodych Wielkopolan

22 czerwca 2020

Poniżej zamieszczamy link do występu Jagody  Stępy, która została zgłoszona do IX Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan.   Link – Jagoda Stępa

Rekrutacja do klas dwujęzycznych – do 22 czerwca 2020 r.

19 czerwca 2020

Uwaga Kandydaci do klas dwujęzycznych w LO! W poniedziałek, 22 czerwca 2020 r., o godz. 15.00 mija termin składania wniosków w elektronicznym systemie naboru. Dotyczy to również osób, które klasę dwujęzyczną wybiorą jako kolejną preferencję. Jeżeli macie pytania…

Program stypendialny dla Maturzystek 2020

8 czerwca 2020

Trwa nabór do VI edycji programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”, do którego aplikować mogą tegoroczne maturzystki, które wybierają się na studia na jednej z 25 uczelni technicznych oraz 10 najlepszych uniwersytetów. Jest to pierwszy i jedyny w…

Stypendia Pomostowe 2020/2021

8 czerwca 2020

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają…

Maturzyści 2020

5 czerwca 2020

W piątek 5 czerwca w auli żegnamy tegorocznych maturzystów. Wszyscy czujemy potrzebę spotkania się po raz ostatni w murach szkoły. Z zachowaniem reżimu epidemiologicznego od godziny 900, w auli szkolnej, spotykamy się z Absolwentami 2020.  Niestety, nie mogliśmy…