Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

157 lat

23 kwietnia 2015

W środę 15.04.2015r. celebrowaliśmy  157 rocznicę powstania naszej szkoły.

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum dzień Jubileuszu wybrało na umieszczenie w Galerii  Wybitnych Absolwentów imiennej tablicy i medalionu Witolda Hulewicza, który  maturę w naszej szkole zdawał w roku 1918. Zasłużył się on jako dziennikarz, publicysta, poeta, wydawca oraz  tłumacz utworów m.in.  J. W. Goethego, R. W.  Rilkego, T. Manna.  

Stworzył tzw. teatr wyobraźni – słuchowiska radiowe, najpierw w rozgłośni wileńskiej, której był dyrektorem, a potem warszawskiej. Z silnych pobudek patriotycznych uczestniczył w powstaniu wielkopolskim, a w czasie II wojny światowej organizował prasę podziemną. Za tę działalność konspiracyjną  w 1940 roku został przez hitlerowców  aresztowany, uwięziony, a w rok później rozstrzelany. To tylko wybrane fakty z jego niezwykle ciekawego życia.

Biografię naszego absolwenta dokładniej poznał i na jej podstawie nakręcił film Romuald Karaś – prezes Stowarzyszenia im. W. Hulewicza, którego gościliśmy w tym dniu w naszej  szkole. Kolejnym ważnym gościem uroczystości był dyrektor Teatru Polskiego Radia – pan  Janusz Kukuła.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów – pani Gabriela Wasielewska  przed wyróżnieniem Witolda Hulewicza przypomniała siedmiu absolwentów, których w ciągu ostatnich dwóch lat wyróżniono i doceniono za ich ogromny wkład w różne dziedziny życia oraz

Jubileusz   jest  również dniem honorowania pierwszoklasistów emblematami naszej szkoły. Ta kilkuletnia tradycja symbolicznego przyjęcia w poczet uczniów wpisała  się na stałe w kalendarz uroczystości liceum.  Każdy pierwszak otrzymał z rąk pana dyrektora P. Mulkowskiego znaczek- symbol przynależności do społeczności szkolnej.

Na koniec spotkania wszyscy zebrani w auli odśpiewali hymn akademicki pt.  „ Gaudeamus”, a następnie udali się na parter szkoły, by uczestniczyć w odsłonięciu medalionu pamiątkowego oraz tablicy z biogramem Witolda Hulewicza. Zaszczytu odsłonięcia dostąpili zaproszeni goście oraz pierwszoklasiści – laureaci konkursów przedmiotowych – Aleksandra Bandurowska, Ewa Maćkowiak,  Marcin Rozmiarek i  Marcin Wachowiak.

Być może za kilkadziesiąt lat to oni będą mieli swoje medaliony i tablice w Galerii Wybitnych Absolwentów śremskiego LO!

Zwieńczeniem dnia Jubileuszu było wystawienie na scenie szkolnej spektaklu pt. „ Mały Książę” w wykonaniu gimnazjalistów, a  w reżyserii Joanny Jankowiak i Anny Springer.