Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

162 lata LO

8 kwietnia 2020

162 lata temu władze miejskie powołały do życia Gimnazjum w Śremie. W listopadzie tego samego roku decyzję tę uprawomocnił Wilhelm – regent króla Prus (późniejszy cesarz zjednoczonych Niemiec).