Alicja otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów

7 stycznia 2019

Dnia 18 grudnia 2018 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. Gospodarzem uroczystości był Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska.

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Alicja Śniegocka znalazła się w gronie zdolnych uczniów, którzy otrzymali to stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa. W roku szkolnym 2018/2019 Prezes Rady Ministrów przyznał 302 stypendia dla uczniów województwa wielkopolskiego.

Znakomitych wyników pogratulował najlepszym wielkopolskim uczniom Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.  GRATULUJEMY w imieniu społeczności szkolnej!

http://ko.poznan.pl/wydarzenia/2019/01/wielkopolski-kurator-oswiaty-wreczyl-stypendia-prezesa-rady-ministrow-2/