Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Dni Judaizmu 2013

9 lipca 2013

PO RAZ PIĄTY ODBYŁY SIĘ W NASZEJ SZKOLE DNI JUDAIZMU. Dni Judaizmu odbywały się w dniach 11.06 – 14.06.2013r. i były uwieńczeniem kilku innych spotkań odbywanych w ciągu roku szkolnego. Ich pomysłodawcą i organizatorem jest katecheta Janusz T. Skotarczak.

 

 Gościem szczególnym tegorocznych Dni Judaizmu była Pani Alicja Kobus, wiceprzewodnicząca Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

 

Podczas  Dni Judaizmu’2013 odbyły się prelekcje po polsku i angielsku.

 Jan Jęcz, uczeń poznańskiego ,,Marcinka”, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego wygłosił prelekcje pt. ,,Obraz Żyda w wybranych utworach literackich XIX wieku”. Pani Agnieszka Dembska, anglistka LO przestawiła prelekcje pt. ,,Staying with a Jewish family”. Odbyła się projekcja filmu pt. ,,W imię ich matek – historia Ireny Sendlerowej”. Zorganizowane zostały warsztaty tańca hebrajskiego,które prowadziła Renata Kryczka, z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Kultury i Ewangelizacji ,,DROGA” z Poznania oraz warsztaty pisma hebrajskiego,którepoprowadziły Paulina Bisior i Veronika Klimova, absolwentki Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu.Księgarnia ,,Przy Rynku” zorganizowała kiermasz książek o tematyce żydowskiej.

 

 

 Odbył się też koncert piosenki żydowskiej w wykonaniu młodzieży z Ostrowskiego Centrum Kultury.

 

Ważnym dopełnieniem Dni Judaizmu’2013 była prelekcja Pani Marty Szczesiak-Ślusarek z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pt. ,,Zagłada Żydów podczas II wojny światowej”. Poprowadziła ona też warsztaty:,,Postawy Polaków wobec ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką”. Ubogaceniem były też tegoroczne spektakle. Aktorzy z Kielc przedstawili adaptację sceniczną książki Hanny Krall «Zdążyć przed Panem Bogiem» w reżyserii znanego poety, pieśniarza i kompozytora Marka Tercza, a  Mariusz Kozubek (Teatr „A”) i Marcin Wąsowski (Kabaret Świerszczychrząszcz) przedstawili spektakl na motywach starotestamentalnej Księgi Jonasza pt. «Opowieść o Jonaszu».

 

 Janusz T. Skotarczak: – Dni Judaizmu w śremskim LO, to wyraz pamięci o tych, którzy mieszkali w naszym mieście i tworzyli jego historie przez przeszło 600 lat. Kiedy w 1858 roku powstawało śremskie gimnazjum, to na 4300 mieszkańców naszego miasta około 1100 stanowili Żydzi. Do naszego gimnazjum w tamtym czasie uczęszczało blisko 200 uczniów. Około 10% z nich było wyznania mojżeszowego. Do naszej szkoły przychodzili rabini, by uczyć ich religii i hebrajskiego. To nasza historia. Spotkania, które organizuję w ramach Dni Judaizmu są dla mnie historią Pamięci religijnej, kulturalnej i historycznej. Najpierw Pamięci religijnej, bo «kto spotyka Jezusa spotyka Judaizm». To przecież ,,nasi starsi bracia w wierze”. Dalej Pamięci kulturalnej. I wreszcie Pamięci historycznej – Pamięci wspólnego losu na polskiej ziemi. Pamięci wspólnego losu na naszej śremskiej ziemi.

 

W poprzednich edycjach Dni Judaizmu na zaproszenie katechety gościli w LO m.in.: Icchak Rapoport, naczelny rabin Wrocławia i Śląska (,,Podstawowe założenia judaizmu”); Pani Miriam Gonczarska, sekretarz Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP z Warszawy (,,Miłość i relacje międzyludzkie w judaizmie”); Pan Krzysztof Budzyń, redaktor naczelny ,,Śremskiego Notatnika Historycznego” (,,Żydzi w Śremie”); Pani Mirosława Maćkowiak z Muzeum Okręgowego w Lesznie (,,Pochylając się nad Torą”); Pan Franciszek Jęcz, dyplomowany przewodnik Ziemi Świętej (,,Żydzi i judaizm. Wczoraj i dziś.”); Brat Łukasz Mika z klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu (Sylwetka Edith Stein); Aleksander Rosenfeld, znanypolski poeta i dziennikarz żydowskiego pochodzenia.

 

Podczas poprzednich Dni Judaizmu spotkania prowadzili także nauczyciele i uczniowie LO, m.in. Pan Krzysztof Grzesiak (,,Jerozolima – święte miasto trzech religii”), katecheta Janusz T. Skotarczak (,,Pedagogika Janusza Korczaka”), Anita Labrzycka, uczennica LO    (Sylwetka Janusza Korczaka). W reżyserii Pani Anny Springer – polonistki i Anity Trzyna – uczennicy LO wystawiono w 2009 roku fragment musicalu «Skrzypek na dachu». W spektaklu wystąpili uczniowie klasy IIIF LO.

 

Ważnym dopełnieniem poprzednich edycji Dni Judaizmu były wystawy przygotowywane specjalnie na ten czas w Muzeum Śremskim ( ,,Palestyna w oczach pruskiego adiutanta” – rok 2009;  ,,Cmentarze żydowskie” – rok 2010 i ,,Holocaust – Zagłada Żydów w kraju Warty 1939-1945” – rok 2011).

               

 

                                                                                                          Janusz T. Skotarczak

 

Galeria