Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

DOKTORAT HONORIS CAUSA

31 maja 2011

4. kwietnia na skrzynkę e-mail LO w Śremie dostało zaproszenie nastepującej treści:

„27. maja, w Auli Magna Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej,  będzie miała miejsce uroczystość wręczenia insygniów DOKTORA HONORIS CAUSA PP profesorowi Tadeuszowi Malińskiemu. Są to wprawdzie godziny przedpołudniowe ale być może znajdą Państwo możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, tym bardziej, że rok 2011 jest rokiem 100 lecia nobla Marii Skłodowskiej-Curie, a Profesor Maliński jest Wielkopolaninem, absolwentem chemii na UAM i pracownikiem naszego Wydziały przez 10 lat. Proszę o potwierdzenie możliwości przybycia z uczniami, których chemia szczególnie interesuje… Z poważaniem Maciej Raciborski”.

Profesor tadeusz Maliński urodził się w Śremie. Po obronie pracy doktorskiej na Politechnice Poznańskiej został w roku 1979 zaproszony do pracy w zespole Profesora Philipa J.Elvinga na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. W roku 1983 otrzymał stałą profesurę i imienną katedrę „Marvin & Ann Dilley White Chair”. Od roku 2005 jest Dziekanem Wydziału Chemii i Biochemii na Uniwersytecie Ohio. Podczas swojej pracy zawodowej wyglaszał wykłady na przeszło 120 uniwersytetach na całym świecie (m.in. Stanford, Columbia). Wśród ostatnich osiągnięć należy wymienić mianowanie do nagrody USA Presidental Medal in Science oraz Albert Einstein World Award in Science.

Jako, że Pan Profesor jest absolwentem LO z roku 1964 postanowiliśmy zorganizować w tym dniu wyjazd do Poznania. O godzinie 1000wyruszył autokar z uczniami pierwszej i drugiej klasy biologiczno-chemicznej oraz drugiej klasy klasy gimnazjum dwujęzycznego. W auli Politechniki Poznańskiej dla śremian przygotowany był specjalny sektor, którego większą część zajęli uczniowie Ogólniaka.

Na początku przywitano wszystkich przybyłych gości. Laudatio poświęcone bohaterowi spotkania wygłosił profesor Aleksander Ciszewski – który był zarazem promotorem w postepowaniu o nadanie doktora honoris causa.

Najważniejszym punktem całej uroczystości było wręczenie dyplomu. Na ten moment cała aula powstała. Rektor Politechniki po wygłoszeniu w języku łacińskim, iż w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Rektor i Senat Politechniki Poznańskiej nadają Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Malińskiemu tytuł Doktora Honoris Causa, rozległy się gromkie brawa. W tym momencie uczniowie Gimnazjum i Liceum ze Śremu zaznaczyli swoją obecność okrzykiem:

Bene Meritus (3x)

To jest nagroda i wyróżnienie

Dla Absolwenta Liceum w Śremie

czym wzbudzili aplauz widowni. Kolejnym punktem był rewelacyjny wyklad Pana Profesora „Inzynieria serca”. Po oficjalnej uroczystości stanęliśmy w kolejce, aby wręczyć życzenia, roczne sprawozdanie szkolne oraz srebrną oznakę dla wybitnych absolwentów LO. Pan Profesor przyjął zaproszenie na spotkanie z młodzieżą szkoły.