Dzień Kariery

10 października 2017

28 września w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie studentów- naszych absolwentów  z uczniami klas maturalnych, którzy wybór własnej drogi życiowej mają jeszcze przed sobą. Zebranych w auli gości i młodzież przywitali –  dyrektor szkoły, p. Piotr Mulkowski  oraz organizatorki Dni Kariery-  p. Anna Lehmann i Maria Szczepaniak. Piękną oprawę muzyczną zapewnili Marta Nikityn i Jakub Brzozowski. Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich zaproszeni absolwenci przypomnieli sobie szkolne czasy, kiedy byli wywoływani do odpowiedzi. Tym sposobem każdy z zaproszonych gości zaprezentował wybrany przez siebie kierunek studiów. W drugiej części uczniowie mieli szanse  zadać bardziej szczegółowe pytania ,  dotyczące profesji, którą są szczególnie zainteresowani. Niektórzy rozmówcy wprost nie mogli nadążyć z udzielaniem odpowiedzi.                             

Byli wśród nas:

Adam Krysztofiak, absolwent farmacji

Rafał Miękisiak, student fizjoterapii

Tomasz Dewo,   student resocjalizacji

Paula Szczepaniak, absolwentka wydziału lekarsko-dentystycznego 

Krzysztof Sarnowski,  absolwent kierunku projektowanie mebla

Michał Adamczyk, absolwent wydziału lekarskiego

Paulina Wojtkowska, studentka prawa

 Joanna Drwęska, studentka chemii

 Dobrochna Łowicka, studentka architektury

 Zuzanna Chojnacka, studentka polonistyki

 Aneta Grzelka,  absolwentka dietetyki

Aleksandra Kurdas, studentka ekonomii

Arkadiusz Szukowski, student ratownictwa medycznego

 Łukasz Kordus, student logistyki

 Estera Pruchniewicz, absolwentka doradztwa zawodowego

 Mateusz Worsztynowicz, student zarządzania zasobami ludzkimi

Dzień Kariery w naszym  liceum pozwolił upewnić się, że nasi absolwenci to osoby aktywne i kreatywne, które z chęcią dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem. Serdecznie dziękujemy!