Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Dzień Liczby Pi

31 marca 2016

 Wszystkiego najlepszego, liczbo 3,14159265358979323846264338327950288419…

            14 marca ze względu na sposób zapisu daty (zwłaszcza w krajach anglosaskich) uważany jest za Dzień Pi. Liczby, której miejsc po przecinku nadal nie udało się w pełni ustalić. Do tej pory ustalono ponad 6 miliardów cyfr ("po przecinku") składających się na pi. Gdyby jedna osoba chciała je wszystkie wypowiedzieć na głos, zajęłoby jej to co najmniej 133 lat.

            Z okazji tego święta klasa 2GimB w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Matematyka jest wszędzie” przygotowała pod opieką p. Justyny Łuczak inscenizację pt. „Historia liczby Pi”.

            Przedstawienie to dedykowane było wszystkim gimnazjalistom i miało na celu zainteresowanie liczbą Pi, jej historią i odkrywaniem na przestrzeni dziejów. Jego bohaterami byli uczniowie, którym ta liczba przysporzyła nie lada kłopotów,  dostojna Liczba Pi oraz Wielcy Matematycy, którzy się nią zajmowali. Uczeni przybywający w strojach z danej epoki, kolejno przedstawiali swój wkład w odkrycie fascynującej, nieskończonej i oryginalnej liczby.

            A oto wspomnienia zapisane w obrazach…