Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Egzaminy poprawkowe 2015/2016

17 czerwca 2016

EGZAMINY POPRAWKOWE

wszystkie przedmioty – godz. 9.00

rok szkolny 2015/2016

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: informacje na temat składu komisji, terminu egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

 

przedmiot data komisja zdający klasa
matematyka

26 sierpnia 2016

piątek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

x

matematyka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

 

x

język rosyjski

26 sierpnia 2016

piątek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

x

Zakres materiału na egzaminy do odbioru od 24 czerwca 2016 r. w sekretariacie szkoły.