Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

FORUM CHEMICZNE

22 września 2014

  Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Wydziałem Chemii Politechniki Warszawskiej zorganizował w dniach 4-7 września 2014 roku IV Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików.
W zajęciach Forum uczestniczyli dwaj uczniowie naszej szkoły, przygotowywani przez panią Marię Sokołowską-Nowak: Bartosz Górka i Rafał Majsner;  reprezentowali oni razem z 8 uczniami z Poznania i Zielonej Góry Okręg Wielkopolski. Wśród 2 nauczycieli  reprezentujących Okręg Wielkopolski znalazła się nauczycielka chemii pani Maria Sokołowska-Nowak oraz nauczycielka tego przedmiotu z LO nr 1 w Poznaniu.

            Forum skierowane zostało do zainteresowanych chemią uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy prezentowali swoje prace w postaci wystąpień (komunikatów, posterów) oraz uczestniczyli w wykładach, warsztatach, pokazach i innych imprezach towarzyszących. Udział w Forum pozwalał na prezentację własnych projektów, rozwój wiedzy i umiejętności chemicznych oraz wymianę doświadczeń z uczniami o podobnych zainteresowaniach z obszaru całej Polski. Każdy Okręg Olimpiady Chemicznej był reprezentowany przez 10 uczniów oraz 2 nauczycieli. Organizatorzy pokrywali koszty udziału w Forum. Uczniowie każdego Okręgu mogli zaprezentować 1 komunikat ustny oraz 10 plakatów. Współautorami wystąpień (związanych np. z historią chemii, niezwykłymi reakcjami chemicznymi, najnowszymi osiągnięciami) mogli być także uczniowie, którzy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa, a wnieśli duży wkład w przygotowanie wystąpienia.

Bartek i Rafał zaprezentowali komunikat ustny na temat: „Nowe oblicze tlenku azotu(II)”.

Udział w Forum to wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły.

 

zapraszamy do galerii