Fundusz Stypendialny dla studentów pierwszego roku

12 czerwca 2018

Stowarzyszenie „Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu”Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” informuje o możliwości uzyskania stypendium w nowym roku akademickim 2018/2019. Szczegóły na stronie:

http://woak.up.poznan.pl/absolwentow/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny