Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Informacja o ubezpieczeniu dla dzieci rolników

25 listopada 2016

Zamieszczamy informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczącą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którym objęte jest każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w KRUS.

Informacja o ubezpieczeniu NNW dzieci rolników

Zakres i kwoty świadczeń