Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

„Jestem przedsiębiorczy- innowacyjny program nauczania pp

28 listopada 2012

Jest nam miło poinformować, że nasza szkoła zakwalifikowała się do kolejnego projektu edukacyjnego. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu przyjęto 7 liceów z wielkopolski- 3 licea miejskie i 4 wiejskie. ZSO znalazł się w trójce liceów miejskich uzyskując bardzo wysoką liczbę punktów.

Projekt „Jestem przedsiębiorczy- innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce” ma na celu stworzenie programu nauczania, który pozwoli nauczycielom prowadzić zajęcia w sposób ciekawy i atrakcyjny, a uczniom zdobyć wiedzę popartą interesującymi przykładami i własnym doświadczeniem. Oba przedmioty są ściśle ze sobą powiązane, dlatego program nauczania będzie programem interdyscyplinarnym. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie pokazanie wzajemnych powiązań między przedmiotami oraz spójne przedstawienie problematyki prezentowanej przez oba przedmioty.

 Nauczanie obu przedmiotów ma na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej uczniów i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do zaistnienia na rynku pracy, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne.

Anna Lehmann