Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

KLASY PIERWSZE LO

31 grudnia 2012

Poniżej przedstawiona została lista propozycji dla klas pierwszych – przedmioty od drugiego roku. Na początku stycznia otrzymacie ankietę, którą przewodniczący klas powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły w pierwszy poniedziałek po feriach (28 stycznia).

A Obowiązkowy pierwszy przedmiot rozszerzony (270 godzin): język polski, matematyka lub biologia (bez opisu)
B  Obowiązkowy drugi przedmiot rozszerzony (270 godzin): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, filozofia (bez opisu)
C  Nieobowiązkowy trzeci przedmiot rozszerzony (180 godzin): język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, informatyka, wiedza o społeczeństwie (bez opisu)
D

 Jeżeli nie dokonano wyboru w punkcie C, należy wybrać jeden z przedmiotów uzupełniających (180 godzin):

Biologiczna złożoność otaczającego nas świata

Biologiczna złożoność otaczającego nas świata. Chemia medyczna.

Biologiczne i fizyczne ujęcie świata.

Chemia bez tajemnic – jak łatwo zrozumieć trudne chemiczne przemiany.

Fizyka – jeszcze więcej fizyki.

Geografia regionalna – kraj i ludzie.

Geografia w praktyce.

Historia w dobrach kultury.

Odkrywanie świata przez pryzmat fizyki i geografii.

Świat fizyki w ujęciu przyrodniczym i inżynieryjnym.

Wokół biologii. Chemia medyczna.

Złożoność procesów chemicznych przebiegających w układach biologicznych.

E

 Obowiązkowy wybór jednych zajęć dodatkowych (30 godzin):

Biofizyka – fizyczne metody analiz medycznych.

Chemia obecna w każdej dziedzinie życia.

Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie?

Co w mowie piszczy?

Dietetyka – jak należy się odżywiać, by być szczupłym.

Dylematy moralne biologa.

Edukacja filmowa w języku angielskim.

Ekonomia w praktyce.

Elementarz etyczny.

Elementy robotyki – zabawy z robotami.

Elementy wiedzy o Francji.

Elementy wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Elementy wiedzy o Wielkiej Brytanii.

Fantastyka naukowa.

Filmoteka wykształconego człowieka.

Fizyka medyczna – fizyczne metody diagnostyki medycznej.

Fizyka u lekarza (trochę fizyki dla przyszłych medyków i nie tylko).

Historia teatru i dramatu światowego.

Historyczne szlaki turystyczne.

Język niemiecki w biurze.

Kanon turystyczny w Polsce.

Komunikacja interpersonalna.

Krótka historia literatury powszechnej.

Literatura inspiracją do twórczego myślenia i działania.

Matematyka z informatyką w chmurze.

Metody matematyczne fizyki.

Najciekawsze zjawiska liryki XX i XXI wieku.

Niemcy bez tajemnic – kultura i miejsca warte zobaczenia.

Niemiecki w biznesie.

Od Księgi Rodzaju do Ewangelii.

Okrucieństwa XX wieku w filmie, fotografii, literaturze i popkulturze.

Pedagogika z elementami psychologii.

Portret outsidera w literaturze.

Przesłanie Jana Pawła II do młodych.

Przyroda wokół nas.

Turystyka i krajoznawstwo w Polsce.

W świecie magii i iluzji – dzieła literatury fantasy.

Warsztaty teatralne.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego.

Wielcy malarze i ich dzieła.

Wielkie postaci fizyki światowej i ich osiągnięcia.

Wybitni twórcy kultury i ich dzieła.

Zajęcia artystyczne – dzieło plastyczne inspiracją do twórczego myślenia i działania.