Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Kolejna inauguracja roku szkolnego w murach Ogólniaka

10 września 2012

   Rok szkolny 2012/2013 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozpoczęli  na boisku szkolnym. Zgromadzona tam społeczność Liceum i Gimnazjum w promieniach  letniego słońca przywitała poczty sztandarowe placówki i odśpiewała hymn narodowy.  Wysłuchała też przemówienia pana dyrektora Piotra Mulkowskiego, który  życzył wszystkim siły na nadchodzący rok szkolny oraz zapału do nauki.

Po muzycznym wystąpieniu Klaudii Popielskiej i Huberta Błaszczyka pierwszoklasiści udali się do auli szkoły, by wziąć udział w ślubowaniu, a pozostali uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Podczas drugiej części uroczystości prowadzący przypomnieli zmarłą kilka dni wcześniej panią dyrektor Bożenę Grabną.  Julia Bartkowiak – absolwentka naszego LO z ubiegłego roku zaśpiewała ulubioną piosenkę pani Grabnej – „Pod papugami” Cz. Niemena. Minutą ciszy uczczono pamięć  wieloletniej nauczycielki fizyki i dyrektor naszego liceum.

Do zgromadzonych w auli przemawiał ze słowami pokrzepienia p. dyrektor Piotr Mulkowski oraz starosta śremski p. Piotr Ruta.

Przedstawiciele klas pierwszych, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekrutacji wystąpili do uroczystego ślubowania. Na sztandary Liceum i Gimnazjum przysięgę złożyli następujący uczniowie: gimnazjaliści – Aleksandra Bartkowiak, Franciszek Jurga, Anna Lisiecka, Barbara Sarnowska, Anna Woźniak  oraz licealiści: Paulina Wojtkowska, Joanna Drwęska, Patryk Jędrzejczak, Sandra Pachura, Katarzyna Kaźmierczak, Weronika Rusiak.

Kolejnym punktem programu było wyróżnienie najlepszych absolwentów wpisem do Złotej Księgi Absolwentów oraz srebrną odznaką. W tym roku decyzją Kapituły Księgi  tego zaszczytu dostąpili wybitni w różnych dziedzinach:  Julia Bartkowiak, Joanna Łasińska, Aleksandra Kujawa i Krzysztof Czaplicki.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego również uhonorowali  tegorocznego absolwenta. O szczegółach regulaminowych poinformowała zebranych pani Gabriela Wasielewska. Za najlepszy wynik zdanej  matury nagrodzona została Natalia Pawlak.

Na zakończenie prowadzący życzyli pierwszakom powodzenia  w murach nowej szkoły, a nauczycielom przyjemnej pracy oraz wyrozumiałości dla niedociągnięć uczniowskich.

W związku z niedawną śmiercią pani Grabnej oprawa muzyczna inauguracji roku szkolnego była spokojna, refleksyjna i skłaniająca do zadumy.

 

                                                                                              oprac.  p. Anna Springer