Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Kolejne smutne pożegnanie…

13 listopada 2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 listopada br. zmarła

nasza długoletnia koleżanka, nauczyciel w latach 1967 – 2001,
absolwentka szkoły z roku 1964

ŚP. Irena Marcinkowska – Gwizdała

 

            Pamiętać Ją będziemy nie tylko za pełną poświęcenia i pasji pracę nauczyciela języka rosyjskiego, wyjątkowego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń, ale także za ogromne zaangażowanie w życie szkoły.

            Jako opiekunka Szkolnego Koła TPPR (do 1981r.)  przez  lata  bardzo  intensywnie  zachęcała  młodzież  do  aktywności w poznawaniu kultury narodów rosyjskiego obszaru językowego.  Swoją pasję językową zaszczepiła wielu swoim wychowankom, czego dowodem były liczne nagrody dla uczniów startujących w konkursach i olimpiadach czy wybierana przez nich dalsza droga kształcenia – studia filologiczne. Była człowiekiem skromnym, pogodnym, łagodnym i uśmiechniętym, zawsze spokojna i opanowana pozytywnie oddziaływała na innych. Swoją wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka miała okazję stale udowadniać, pełniąc przez 9 lat (1972-1981)  funkcję  Prezesa Ogniska nr 5 ZNP w śremskim liceum. Do Pani Ireny zawsze można było zwrócić się o pomoc lub radę – z taktem i życzliwością wspierała każdego, kto tego potrzebował. Mimo, że była wymagającym nauczycielem, Pani Profesor cieszyła się sympatią i uznaniem  swoich podopiecznych.

            Odeszła od nas kobieta, której działania  zapisały się przede wszystkim w pamięci wielu pokoleń absolwentów śremskiej Alma Mater.

 

                                                                                               Cześć Jej pamięci!