Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Konkurs dla uczniów gimnazjum.

12 października 2016

Konkurs „Nie daj szansy AIDS”na film pod tytułem  – „Krótki film o HIV” dla uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych województwa  wielkopolskiego,

 Zadanie konkursowe polega na nakręceniu przez uczniów, filmu pod tytułem „Krótki filmo HIV”. Film powinien jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką HIV/AIDS i bezpiecznymi zachowaniami oraz profilaktyką uzależnień. Powinien zwracać uwagę na konieczność wykonywania testów na HIV, po każdym ryzykownym zachowaniu seksualnym. Autorzy w swoich filmach mają zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tą tematyką. Prace konkursowe nie mogą wzbudzać agresji i nietolerancji wobec osób żyjących z HIV jak i wobec osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy”, nie powinny również straszyć odbiorców.

Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź ekipa filmowa licząca maksymalnie 3 osoby. Do realizacji pracy konkursowej ekipa filmowa może zaangażować aktorów, którzy nie będą członkami danej ekipy filmowej i nie będą im przyznawane nagrody.

 Regulamin konkursu i zgłoszenia do 31.10.16 – p. Justyna Żeleźna

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem ,, Bądźmy zdrowi” skierowany do uczniów klas gimnazjalnych

 Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu zachęcającego młodych ludzi do zdrowego stylu życia.

Wykonanie plakatu – dowolna technika plastyczna, można korzystać z grafiki komputerowej, format – jednostronny, arkusz A3 ( 29,7cm- 42cm)

Regulamin konkursu i zgłoszenia do 31.10.16 – p. Justyna Żeleźna