Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Konkurs Jednego Wiersza

30 listopada 2010

Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości wydania drukiem najlepszych prac. W konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat z terenu powiatu śremskiego. Nadesłano 116 wierszy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych

  • I nagrodę zdobyła Joanna Łasińska,
  • II nagrodę otrzymały: Agnieszka Statucka i Agnieszka Pulak

Podsumowanie i nagrodzenie laureatów nastąpi w dniu 8 grudnia 2010 roku w Klubie Garnizonowym.

Wszystkim laureatom gratulujemy.