Konsultacje przedmiotowe

30 listopada 2018

5 grudnia 2018 r. od godz. 17.30-18.30 odbędą się konsultacje przedmiotowe dla Rodziców. Numery sal, w których dyżurować będą nauczyciele, zostały wywieszone przy wejściu do szkoły. Zmiany terminu lub godziny: p.A.Czubanowska -nieobecna, dyżur konsultacji  w innym terminie, termin zebrania klasowego zostanie podany przez edzinnik., p.M.Szczepaniak: dyżur 16.30-17.30, p.K.Wojciechowska godz. 16.30-17.30, p. J.Żeleźna godz. 16.30-17.30, p.D.Cieślińska godz. 16.30-17.30, klasa III gimB: zebranie klasowe godz. 17.00, sala nr 14, p.G.Kramm-dyżur w innym terminie