Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Konsultacje przedmiotowe dla rodziców

9 grudnia 2013

11 grudnia 2013 roku w godzinach od 16.00- 17.00 odbędą się konsulacje przedmiotowe dla rodziców. Podczas konsultacji nauczyciele informują rodziców uczniów klas I i II LO oraz I, II, III Gim.o przewidywanej ocenie semestralnej , oraz o warunkach i trybie uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana.