Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA RODZICÓW

6 grudnia 2015

Dnia 8 grudnia 2015 roku w godzinach od 17.00- 18.30 odbędą się konsultacje przedmiotowe dla rodziców uczniów wszystkich klas liceum i gimnazjum.

Wychowawcy, którzy zaplanowali oprócz konsultacji także zebrania klasowe poinformują rodziów przesyłając informację poprzez dziennik elektroniczny.