Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

4 czerwca 2013

Projekt „Kształtowanie przestrzeni“

– zajęcia pilotażowe w klasie 2 gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie.

Zajęcia podzieliliśmy na cykle, tak aby każdy cykl stanowił odrębną całość. Jako pierwszy wybraliśmy temat „Mój dom“, gdyż jest on uczniom najbliższy.

                Na pierwszej lekcji wprowadzającej do całego pilotażu uczniowie wykonali plakat informujący o całym projekcie. Efektem końcowym było kilka bardzo ciekawych prac, spośród których jury wybrało 1 najlepszy.

                (19 marca) Na pierwszych zajęciach odbyło się spotkanie z miejscowych architektem Robertem Mizerą, który przeprowadził z dziećmi pomiary klasy lekcyjnej (krótki wykład z oznaczeń architektonicznych i metod mierzenia). Klasę podzielono na mniejsze grupy i każda z nich miała przygotować kład bądź rzut klasy.  Zebrane doświadczenia posłużyły do wykonania zadania domowego: pomiar pokoju. Większość pomiarów wykonana była dobrze, największym problemem był brak czasu na dokończenie rysunków „na czysto”. Rysunki kończone były w domu.

                (26 marca) Zajęcia poprowadził Cezary Czemplik z Wędrownych Architektów (krótki wstęp o funkcjonalnych rozwiązaniach w pokojach mieszkalnych) po czym przystąpiono do oceny i sprawdzenia przyniesionych przez uczniów inwentaryzacji. Inwentaryzacje w większości były poprawnie wykonane, czasami tylko wystąpiły małe nieścisłości (np. nie zaznaczenie nadwieszonych mebli, pominięcie grubości ścian, niewrysowanie krzeseł (uznanie ich za elementy ruchome). Po korektach zadaniem domowym było przygotowanie planszy z rzutem pokoju, zdjęciami, krótkim opisem dotyczącym zainteresowań właściciela i zastanowienie się nad ingerencjami w przestrzeń mieszkalną własnego pokoju.

w parach, materiałem wyjściowym były wykonane w domu i przyniesione na lekcję plansze. Zadanie polegało na wejściu w rolę architekta i dokonaniu zmiany projektowej pokoju kolegi/koleżanki. Zmiany rysowane były na kalce techniecznej.

Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem. Inspirujace było dla nich przyjęcie roli raz klienta, który musial przedstawić pokrótce jakich zmian oczekuje, następnie architekta, który zmian dokonuje.

Zadaniem domowym było przygotowanie planszy/ kolażu  zawierającego inspiracje do wykonania wystroju wnętrza.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem weszli w pilotaż programu. Myślę, że dużym plusem jest obecność na zajęciach architektów, wykładowców i studentów architektury. Widzę jak bardzo uczniowie są zmotywowani do pracy, poprzez kontakt ze specjalistami w dziedzinie. Dla mnie samej, nauczyciela prowadzącego zajęcia artystyczne, jest to świetna nauka i przygotowanie do prowadzenia kolejnych zajęć według scenariuszy lekcji w tej chwili realizowanych.