Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Liceum ponownie w Pałacu Prezydenckim

23 października 2012

W Pałacu Prezydenckim odbyła się w poniedziałek  22 października b.r. Gala Przedsiębiorczości, będąca finałem „Dnia przedsiębiorczości” – ogólnopolskiego programu jednodniowych  praktyk,  podczas  których  uczniowie  zapoznają  się  z  wymarzonym zawodem.  Nagrody laureatom IX edycji „Dnia przedsiębiorczości” wręczyli Podsekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka i Doradca Prezydenta RP Tadeusz Mazowiecki. 

-„Dzień przedsiębiorczości” to taki dzień, w którym wy – młodzi, stykając się z ludźmi prowadzącymi przedsiębiorstwa, macie okazję do zastanowienia się nad własnymi wyborami życiowymi – powiedział Tadeusz Mazowiecki. – Życzę wam, abyście w tych życiowych wyborach umieli połączyć miłe z pożytecznym. Miłe, czyli własne zainteresowania, marzenia, z tym, co można uzyskać w wyborze zawodu, w wyborze pracy – zaznaczył były premier.

W naszej szkole przygotowaniem  i koordynacją projektu zajmują się już od kilku lat panie: Anna Lehmann i Maria Szczepaniak, które dbają o to, aby młodzież uczęszczająca do ogólniaka miała możliwość weryfikowania swoich wyobrażeń o konkretnych zawodach z tym, jak one rzeczywiście wyglądają w praktyce.

Wraz z dyrektorem Liceum, Piotrem Mulkowskim, koordynatorki programu  uczestniczyły w Gali  i – po raz CZWARTY! – odebrały  statuetkę dla najaktywniejszej w programie szkoły z Wielkopolski .

W IX edycji wzięło udział ponad 45 tys. uczniów z 686 szkół oraz blisko 19 tys. instytucji i firm – szkół tym razem wyróżniono 28.

Program „Dzień przedsiębiorczości” jest organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.  Są to kilkugodzinne praktyki uczniów w firmach, pozwalające im zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie i zapoznać się z jego specyfiką. „Dzień przedsiębiorczości” daje okazję, by pozyskać informacje o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu, który chce się w przyszłości wykonywać. Uczniowie odbywają praktyki w różnych miejscach: urzędach, redakcjach prasowych i telewizyjnych, przedsiębiorstwach prywatnych,

Koordynatorki projektu i dyrekcja szkoły składają serdeczne podziękowania wszystkim tym firmom i instytucjom, które przyczyniły się do tego sukcesu i jednocześnie zapowiadają liczny udział młodzieży w kolejnej edycjiDnia Przedsiębiorczości.

Na krótki fotoreportaż zapraszamy do Galerii 🙂