Marcin Mostowski nr.1 w Polsce

15 maja 2017

Marcin Mostowski, uczeń kl 2E wygrał X edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach!

Ostatni etap zmagań czyli Wielki Finał konkursu odbył się w kwietniu 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do zmagań przystąpiło 18 Finalistów, najlepszych uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski. Oprócz Marcina w finale uczestniczyła też Zuzanna Skotarczak z klasy 1A.

Dla uczniów naszej szkoły to piąty finał; rok temu było już blisko: Marcin został laureatem zajmując piąte miejsce. W tym roku pojechał po zwycięstwo i …je przywiózł.

Zwycięscy laureaci otrzymali indeksy na wydziały UKW w Bydgoszczy oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

Zmagania finałowe miały charakter eliminacji ustnych. W tym roku Finaliści musieli udzielić odpowiedzi na dwa pytania przed trzyosobowym jury w składzie: prof. dr hab. Jacek Maciejewski, prof. dr hab. Tomasz Nowakowski i prof. dr hab. Sławomir Zonenberg.

Zuzanna wróciła z tytułem finalisty oraz nagrodą specjalną. Tradycją tego konkursu jest, że burmistrz miasta Kowal – miasta w którym urodził się Kazimierz Wielki – funduje nagrodę w postaci tabletu, dla najmłodszego finalisty. Jak się okazało, Zuzanna Skotarczak, uczennica klasy pierwszej, była najmłodszym w gronie 18 finalistów, i tym samym uzyskała tą nagrodę.

Tegoroczna X jubileuszowa edycja Konkursu objęta została patronatem Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Pana Senatora RP Andrzeja Kobiaka, Pana Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacka Woźnego.

K. Grzesiak