Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Mural

13 grudnia 2021

„Aktywność MURowana” to hasło kampanii społecznej, poprzez którą Stowarzyszenie CREO wspiera i promuje aktywność osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na różnorodne aktywności społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami.

W ramach kampanii m.in. w Śremie powstał mural  prezentujący mamę, która z zachwytem unosi ku górze swoje dziecko. Wzrok przyciąga radość płynąca z aktywności życia rodzinnego, pomimo tego, że matka jest osobą poruszającą się na wózku. Wózek jednak nie jest przeszkodą w czerpaniu z życia pełnymi garściami.

 

W projekcie Aktywność MURowana wzięła udział klasa II D, która uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych z udziałem osoby niepełnosprawnej, na temat aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia były jednym z elementów pozwalających na  łamanie stereotypów towarzyszącym myśleniu o osobach ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu można promować  atmosferę  wzajemnego szacunku i integracji, przełamywać istniejące bariery.

Alicja: Zajęcia bardzo ciekawe, dużo się nauczyłam i dowiedziałam. Wiem jak pomagać osobom niepełnosprawnym, wiem, że osoby niepełnosprawne są w stanie wiele rzeczy zrobić i ,,nic” ich nie ogranicza. Dowiedziałam się też, że takie osoby przez swój wypadek znalazły nowe pasje i poznały swoje silne cechy charakteru.

Zosia: Zajęcia dały mi dużo wiedzy, dowiedziałam się np. jak radzą sobie osoby niepełnosprawne, jak wygląda ich życie codzienne, co im pomaga, a co utrudnia, jak pomóc takiej osobie. Ciekawe było, gdy sami mogliśmy spróbować podnieść osobę jeżdżącą na wózku, jak upadnie. Prowadzący mieli dużą wiedzę na ten temat, chętnie odpowiadali na nasze pytania.