Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Nowa skala ocen

28 stycznia 2011

Od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego wprowadzamy nową skalę ocen.

Dla Liceum Ogólnokształcącego:

 • 100% – celujący
 • 99% – 90% – bardzo dobry
 • 89% – 74% – dobry
 • 73% – 54% – dostateczny
 • 53% – 38% – dopuszczający
 • 37% – 0% – niedostateczny

Dla Gimnazjum Dwujęzycznego:

 • 100%- 97% – celujący
 • 96% – 83% – bardzo dobry
 • 82% – 67% – dobry
 • 66% – 47% – dostateczny
 • 46% – 34% – dopuszczający
 • 33% – 0% – niedostateczny