Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Odeszła Pani Profesor Jadwiga Mitręga

18 listopada 2021

Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas

Pani Profesor Jadwiga Mitręga

 (27.09.1950 – 17.11.2021)

        Nauczyciel, pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. W Liceum Ogólnokształcącym w Śremie pracowała przez całe swe zawodowe życie, przekazując uczniom miłość do literatury, języka i kultury francuskiej. Uczyła również języka rosyjskiego i pracowała w bibliotece szkolnej, była tłumaczem przysięgłym języka francuskiego i egzaminatorem OKE.

      Zafascynowana Francją i jej kulturą, jak nikt inny, zaraziła pasją do tego języka swoich wychowanków, przygotowując dla społeczności szkolnej (i nie tylko!) niezapomniane wymiany międzyszkolne. Organizowane w ciągu wielu lat wyjazdy do Fougeres zapisały się w pamięci wielu pokoleń uczniów Liceum złotymi zgłoskami, tworząc barwną kartę historii szkoły
i niepowtarzalny klimat szkolnych lat oraz międzynarodowych przyjaźni, pozwoliły wielu z nas bliżej poznać Bretanię i nie tylko….

      Pani Profesor była osobą niezwykłą, kochającą ludzi, a szczególnie młodzież, poświęcającą każdą wolną minutę tym, którym przekazywała nieograniczony świat swych wartości. Zapamiętamy Ją również jako człowieka oddanego innym, dla którego słowa nauka, kultura, praca, odpowiedzialność, wychowanie, człowiek – znaczyły naprawdę wiele, a dowodem tego były liczne nagrody, jakie otrzymała w ciągu ponad 35 lat pracy dydaktycznej i wychowawczej (m. in. nagrody Kuratora Oświaty czy Ministra Edukacji Narodowej).
Doświadczona przez trwającą latami chorobę, nie poddawała się i wciąż inspirowała – energią i wiarą w przyszłość – do pracy swoich aktualnych i dawnych uczniów, wychowanków, koleżanki i kolegów z Liceum.

      Jej oddanie i miłość do ludzi, a także szacunek dla dorobku przeszłych pokoleń stały się wzorem dla wszystkich tych, którzy mieli to wyjątkowe szczęście spotkać Panią Profesor na swojej drodze.

      Na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

  Pani Profesor – dziękujemy!                          

Kochana Jagodo– dziękujemy!              

 

 

Msze za śp. Jadwigę Mitręgę: 

28.11 (niedziela) godz. 10.15 kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie (Jeziorany)

9.02. 2022 r. (środa) godz. 18.30 Fara w Śremie.