Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Odwiedziny w DPS

20 lutego 2017

26 stycznia zgodnie z tradycją naszej szkoły przedstawiciele młodzieży wraz z pedagog szkolną p. Marią Szczepaniak i p. Anna Lehmann odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem. Przygotowany program artystyczny, na który składały się kolędy, pastorałki i wiersze został gorąco przyjęty przez mieszkańców. Na zakończenie uczniowie każdego mieszkańca obdarowali czekoladą i życzyli pomyślności w nowym Roku 2017! . Następnie młodzież odwiedziła mieszkańców, którzy z powodu choroby nie mogli uczestniczyć w występie. Tam śpiewano kolędy „na życzenie”. Było to bardzo wzruszające spotkanie. Mieszkańcy w ramach podziękowań zaśpiewali dla nas Życzymy, życzymy…
Za rok na pewno też udamy się na wspólne śpiewanie kolęd.
Dziękujemy:
Michałowi Mazurowi, , Filipowi Pijackiemu , Malwinie , Oli Migdalskiej, Marcie Nikityn, Natalii Kaźmierczak, Natalii Piotrowskiej, Jagnie Sałydze, Marcie Kalinowskiej, Arkowi Włodarczakowi, Filipowi Rogackiemu, Agacie Kozielczyk, Wiktorii Pruszak, Julii Suskiej.