Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Olimpiada Języka Rosyjskiego

28 lutego 2010

Dnia 16 listopada 2009 odbył się szkolny etap Olimpiady Języka
Rosyjskiego, wzięło w nim udział 6 uczniów z klas drugich i trzecich.
Za przeprowadzenie OJR odpowiedzialna była Halina Godlewska.

źródło: Halina Godlewska