Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Marsz pamięci

28 lutego 2010

21 kwietnia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz zebrał się ponad siedmiotysięczny tłu, do którego dołączyliśmy jako grupa uczniów śremskiego LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Śrem, to drugie, po Kaliszu, miasto Wielkopolski, którego reprezentanci się tam znaleźli. Trzy…

Spotkanie z Judaizmem

28 lutego 2010

Idea Spotkania powstała na lekcjach religii w klasach II. Inspiracją były tu słowa Jana Pawła II, że ,, kto spotyka Jezusa – spotyka judaizm.” Inspiracją było odkrycie, że w naszej szkole uczyła się młodzież żydowska a religii uczyli…

Szkolny program „Okiem Józefa”

28 lutego 2010

Z inicjatywy pani Marzeny Mroziewicz szkoła nawiązała współpracę z telewizją śremską " Relax ". Młodzież tworzy własny program, traktujący o życiu szkoły. Uczniowie z klas artystycznych i matematyczno-informatycznych montują w sali komputerowej materiały filmowe, zdjęcia i ścieżkę dźwiękową….

Wymiana polsko-francuska

28 lutego 2010

LO im. Gen. J. Wybickiego w Śremie współpracuje z Liceum Jean Guehenno w  Fougeres (Francja, Bretania) od 1991 roku. Kontakt został nawiązany dzięki stowarzyszeniu Ille – et – Vilaine – Pologne. Do tej pory odbyło się 11 wymian,…

Wymiana polsko-węgierska

28 lutego 2010

Liceum w Śremie nawiązało kontakt z liceum węgierskim Berzsenyi Da'niel Evange'likus Gimna'zium Liceum w Sopran. Szkoła węgierska, podobnie jak nasza, posiada również klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim.   Celem wymiany jest podnoszenie kompetencji językowych, integracja i nauka…

Wymiana polsko-niemiecka

28 lutego 2010

Wymiana polsko-niemiecka organizowana jest w naszej szkole od roku 1990, kiedy to zainicjowała ją germanistka Olga Hoffmann. Odbywa się od tamtego czasu co roku, najpierw dzięki staraniom i wysiłkom, przede wszystkim przez wiele lat – pani Marii Kilian,…

Złota Księga Absolwentów

28 lutego 2010

Obecny wizerunek LO tworzą nie tylko patron szkoły, sztandar, zjazdy klasowe- widoczne znaki minionych lat i dni. Wierni dokonaniom naszych poprzedników dopisujemy również nowe karty tej tradycji. Jedną z nich jest idea związana ze Złotą Księgą Absolwentów, która …

Józefy – czyli dzień Patrona na wesoło

28 lutego 2010

   Cykliczna impreza odbywająca się w auli szkoły co roku w pierwszy dzień wiosny, tuż po imieninach patrona. Pomysłodawczynią i organizatorką tego przedsięwzięcia jest polonistka Anna Springer. Pamięć o Józefie Wybickim święcimy poprzez audycje nadawane za pośrednictwem radiowęzła,…

XIV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

16 lutego 2010

10 lutego 2010 r. w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie odbył się konkurs wiedzy o Wielkopolsce. Dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie naszego gimnazjum: Nikola Rożkiewicz – I miejsce, Karolina Świdurska – II miejsce. Obaj uczestnicy…