Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Szkolny program „Okiem Józefa”

28 lutego 2010

Z inicjatywy pani Marzeny Mroziewicz szkoła nawiązała współpracę z telewizją śremską " Relax ". Młodzież tworzy własny program, traktujący o życiu szkoły. Uczniowie z klas artystycznych i matematyczno-informatycznych montują w sali komputerowej materiały filmowe, zdjęcia i ścieżkę dźwiękową….

Wymiana polsko-francuska

28 lutego 2010

LO im. Gen. J. Wybickiego w Śremie współpracuje z Liceum Jean Guehenno w  Fougeres (Francja, Bretania) od 1991 roku. Kontakt został nawiązany dzięki stowarzyszeniu Ille – et – Vilaine – Pologne. Do tej pory odbyło się 11 wymian,…

Wymiana polsko-węgierska

28 lutego 2010

Liceum w Śremie nawiązało kontakt z liceum węgierskim Berzsenyi Da'niel Evange'likus Gimna'zium Liceum w Sopran. Szkoła węgierska, podobnie jak nasza, posiada również klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim.   Celem wymiany jest podnoszenie kompetencji językowych, integracja i nauka…

Wymiana polsko-niemiecka

28 lutego 2010

Wymiana polsko-niemiecka organizowana jest w naszej szkole od roku 1990, kiedy to zainicjowała ją germanistka Olga Hoffmann. Odbywa się od tamtego czasu co roku, najpierw dzięki staraniom i wysiłkom, przede wszystkim przez wiele lat – pani Marii Kilian,…

Złota Księga Absolwentów

28 lutego 2010

Obecny wizerunek LO tworzą nie tylko patron szkoły, sztandar, zjazdy klasowe- widoczne znaki minionych lat i dni. Wierni dokonaniom naszych poprzedników dopisujemy również nowe karty tej tradycji. Jedną z nich jest idea związana ze Złotą Księgą Absolwentów, która …

Józefy – czyli dzień Patrona na wesoło

28 lutego 2010

   Cykliczna impreza odbywająca się w auli szkoły co roku w pierwszy dzień wiosny, tuż po imieninach patrona. Pomysłodawczynią i organizatorką tego przedsięwzięcia jest polonistka Anna Springer. Pamięć o Józefie Wybickim święcimy poprzez audycje nadawane za pośrednictwem radiowęzła,…

XIV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

16 lutego 2010

10 lutego 2010 r. w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie odbył się konkurs wiedzy o Wielkopolsce. Dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie naszego gimnazjum: Nikola Rożkiewicz – I miejsce, Karolina Świdurska – II miejsce. Obaj uczestnicy…