Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Pierwszy dzień matur za nami!

5 maja 2014

Matura z polskiego to pierwszy obowiązkowy egzamin, do którego musieli przystąpić wszyscy maturzyści. 5 maja, czyli dzisiaj  napisało go prawie 30 tysięcy wielkopolskich maturzystów, z czego 173 – w naszym Liceum!

W całej Polsce do egzaminu dojrzałości przystępuje 338 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Każdy maturzysta musi zdać przynajmniej trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (do wyboru są angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski). Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne – z języka polskiego oraz obcego nowożytnego.

Wielu uczniów decyduje się na zdawanie dodatkowych egzaminów na maturze – z geografii, biologii, informatyki, fizyki czy wiedzy o społeczeństwie. W sumie maturzysta może podejść do egzaminów z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Rano absolwenci tegorocznych klas trzecich mierzyli się z egzaminem z języka polskiego. Na poziomie podstawowym na sprawdzenie swojej wiedzy  mieli 170 minut. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00. Już wiadomo, że zajmowali się „Weselem” Wyspiańskiego i „Potopem” Sienkiewicza. Opinie wychodzących po napisaniu prac były różne, ale przeważały pozytywne – większość twierdziła, że egzamin nie był zbyt trudny. Wyniki poznamy jednak dopiero pod koniec czerwca, więc na razie trzymajmy kciuki za powodzenie w kolejnych „starciach” z różnymi dziedzinami wiedzy.

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych:

Data

godz. 9:00

godz. 14:00

5 maja

język polski – PP

wiedza o tańcu – PP i PR

6 maja

matematyka – PP

język łaciński i kultura antyczna – PP i PR

7 maja

język angielski – PP

język angielski – PR oraz dla klas dwujęzycznych

8 maja

język polski – PR

fizyka i astronomia – PP i PR

9 maja

matematyka – PR

wiedza o społeczeństwie – PP i PR

12 maja

biologia – PP i PR

filozofia – PP i PR

13 maja

język niemiecki – PP

język niemiecki – PR oraz dla klas dwujęzycznych

14 maja

geografia – PP i PR

historia muzyki – PP i PR

15 maja

język rosyjski – PP

język rosyjski – PR oraz dla klas dwujęzycznych

16 maja

chemia – PP i PR

historia sztuki – PP i PR

19 maja

język francuski – PP

język francuski – PR oraz dla klas dwujęzycznych

20 maja

informatyka – PP i PR

historia – PP i PR

21 maja

język hiszpański – PP

język hiszpański – PR oraz dla klas dwujęzycznych

22 maja

język włoski – PP

język włoski – PR oraz dla
klas dwujęzycznych

23 maja

języki mniejszości narodowych – PP

języki mniejszości narodowych – PR

 

Wkrótce dalsze informacje, a na razie zapraszamy do galerii! 🙂