Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Projekt Nauczanie Dwujęzyczne w Szkole

14 lutego 2020

Liceum Ogólnokształcące im Gen. Józefa Wybickiego w Śremie od 01.10.2019 r. do 31.07.2021 r. realizuje projekt „Nauczanie dwujęzyczne w szkole”.

Projekt jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” i finansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu LO Nauczanie dwujęzyczne w szkole jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli LO, kształtowanie otwartości na różnorodność językową i kulturową, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania w dydaktyce. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie także poszerzenie umiejętności cyfrowych nauczycieli w celu usprawnienia swojej pracy przez tworzenie i opracowywanie dokumentów elektronicznych, a także samodzielne tworzenie własnych pomocy dydaktycznych.

W dniach 3-7 lutego 2020 r. pierwsza grupa nauczycieli z LO Śrem wzięła udział w zagranicznym kursie pt. „CLIL-Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL” w szkole językowej Executive Training Institute na Malcie. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie od kilku lat prowadzi oddziały dwujęzyczne, w których przedmioty nauczane są w dwóch językach, polskim  i angielskim. Wiedza i praktyka zdobyta podczas szkolenia z pewnością pozwoli nauczycielom pracującym z dwujęzycznością na wykorzystanie poznanych narzędzi podczas lekcji dwujęzycznych i lekcji języka angielskiego.