Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Projekty unijne Twórczy uczeń i twórczy nauczyciel

28 lutego 2010

W marcu 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do dwóch projektów realizowanych przez OFEK w Poznaniu, przy współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwszym projektem jest "Twórczy uczeń" przeznaczony dla uczniów obecnych klas pierwszych i drugich. Bierze w nim udział 5 zespołów dwunasto- lub trzynastoosobowych. Uczniowie, pod opieką nauczycieli, realizują swoje własne projekty w ramach zajęć stacjonarch i e-learningowych. Opiekę nad grupami sprawują: mgr Beata Kacza, mgr Justyna Janiak, mgr Anna Brzezińska, mgr Edyta Nowak-Polska, mgr Maciej Frąckowiak.

Projekty przygotowane przez uczniów wezmą udział w konkursie OFEK-u.

Projekt jest realizowany ze środków EFS.

W projekcie "Twórczy nauczyciel" bierze udził grupa 12 nauczycieli szkoły. Zajęcia mają przygotować nauczycieli do pracy w systemie e-learningowym z wykorzystaniem platformy Fronter.

źródło: Edyta Nowak-Polska