Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

RAJD PROFILAKTYCZNO – EKOLOGICZNY

21 maja 2013

W dniu 16 maja odbył się w naszej szkole coroczny rajd profilaktyczno – ekologiczny dla uczniów klas drugich, przygotowany przez p. pedagog Marię Szczepaniak oraz nauczyciela biologii – p. Krzysztofa Kasprzyka. Celem tej pieszej wycieczki do Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem było propagowanie zdrowego stylu życia, pokazywanie młodzieży perspektyw i dróg do satysfakcji osobistej osiąganej bez substancji uzależniających, uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi oraz uświadamianie piękna przyrody nadwarciańskiej i potrzeby aktywności fizycznej. Na miejscu uczniowie spotkali się z p. Waldemarem Żurkiem, terapeutą uzależnień z MONARU, który przeprowadził zajęcia nt. uzależnień i wzięli udział w konkursie przygotowanym przez grupę  młodzieży pracującej już od kilku miesięcy  w ramach projektu „Używki zażywasz, życie przegrywasz”. Spotkanie zakończyło się występem artystycznym dla mieszkańców DPS, którzy wyraźnie ucieszyli się z odwiedzin młodszego pokolenia.

Organizatorzy, zadowoleni z aktywnego udziału uczniów w rajdzie i zajęciach profilaktycznych, wyrazili nadzieję, że podobne imprezy nie tylko poszerzą wiedzę młodych ludzi nt. uzależnień, ale zbliżą brać szkolną i uwrażliwią ją na potrzeby innych – szczególnie starszych – ludzi.

FOTORELACJA