Ranking liceów ogólnokształcących 2019 – Perspektywy

11 stycznia 2019

            Miło nam poinformować, iż nasze Liceum po raz kolejny zostało wyróżnione przez Fundację „Perspektywy” w najbardziej prestiżowym rankingu dla szkół, które kończą się egzaminem maturalnym. W tegorocznej klasyfikacji zajęliśmy 27 miejsce w Wielkopolsce i otrzymaliśmy SREBRNĄ TARCZĘ. Jest to już czwarta tarcza otrzymana przez szkołę, jednak po raz pierwszy tej kategorii.

            Ranking Perspektyw prowadzony jest od lat i jest najważniejszym nieoficjalnym porównaniem wyników nauczania szkół maturalnych w Polsce. Kapituła przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę tylko trzy kryteria:

  1. Sukcesy w olimpiadach – waga 30%.
  2. Wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych – 25%.
  3. Wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 45%.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży, w których zdawało maturę w maju 2018 roku na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.  W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.