Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja do LO

24 czerwca 2021

25 czerwca – 14 lipca 2021 do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły) i o wyniki egzaminu ósmoklasisty (lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), w tym zmiana wniosku o przyjęcie. Kandydat uzupełnia oceny i osiągnięcia w systemie naboru, dostarcza do szkoły wydruk wniosku z systemu naboru, wyniki egzaminu i pozostałe wymagane w regulaminie dokumenty. 

25 czerwca (piątek) Komisja Rekrutacyjna pracuje od godz. 12.00, a w pozostałe dni od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00.