Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja do LO na rok szkolny 2022/2023 -aktualności

29 czerwca 2022

Kandydatom do LO przypominamy, że od 8.07-12.07 w godzinach 8.00-15.00 należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wynik egzaminu ósmoklasisty (odebrany ze szkoły podstawowej dokument – nie wydruk z systemu)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • ankieta i podanie (wydruk ze strony szkoły/można także wypełnić na miejscu)
  • dwa zdjęcia (podpisane)
  • akt urodzenia (do wglądu).

Przed dostarczeniem dokumentów KANDYDAT uzupełnia Arkusz Osiągnięć w systemie rekrutacji elektronicznej:

https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat/app/

Komisja rekrutacyjna pracuje w auli szkoły (I piętro).  Zgodnie z terminarzem rekrutacji istnieje możliwość zmiany wniosku o przyjęcie, w takim przypadku wymagany jest także podpis rodzica.