Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 -aktualności

15 lipca 2022

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji 20 lipca o godz. 10.00 LO ogłosi listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Lista zostanie opublikowana w szkole. Informacja pojawi się także w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na indywidulanym koncie kandydatki/kandydata.

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

  • od 20.07 do 1.08 do godz. 15.00 kandydatki i kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w szkołach oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (złożenie oryginałów to oświadczenie woli),
  • 2.08 do godz. 13.00 szkoły ogłoszą listę przyjętych i nieprzyjętych,
  • 2.08 do godz. 15.00 szkoły opublikują na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu informację o wolnych miejscach, a KO opublikuje ją 3.08.
  • 3.08-5.08 do godz. 15.00 kandydat składa podanie o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej – WARUNEK rekrutacji uzupełniającej – wolne miejsca w szkole.