Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

15 maja 2023

15.05. 23 r. rozpoczęła się rekrutacja elektroniczna do Liceum. Prosimy o zalogowanie się w systemie naboru i wygenerowanie wniosku o przyjęcie do szkoły: https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat 

Wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Przypominamy, że wszystkie informacje na temat rekrutacji do LO znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja 2023/2024. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. 

15.05-16.06. 23 r. do godz. 15.00 szkoła przyjmuje wnioski do klas pierwszych do Liceum 

UWAGA!

15.05.- 31.05.23 r. do godz. 15.00 szkoła przyjmuje wnioski do klasy dwujęzycznej i klasy wstępnej