Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Spotkania z rodzicami

17 września 2013

 

data

godzina

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

18.09.13.

środa

17.00 – 17.45

Zebranie z rodzicami klas pierwszych LO i Gim. w auli (przedstawienie kadry nauczycielskiej)

17.00

Zebranie z wychowawcą klasa 3 gimnazjum

17.20

Zebranie z wychowawcami w salach lekcyjnych

klasy I, II Gim., II i III LO

18.00

klasy trzecie LO – spotkanie w auli z dyrektorem szkoły

po zebraniu z p. dyrektorem

Zebranie w sprawie studniówki – aula

2.10.13.

środa

16.00 – 17.00

Konsultacje przedmiotowe

06.11.13. środa

16.00 – 17.00

 

Konsultacje przedmiotowe

 

11.12.13.

środa

 

16.00 – 17.00

Konsultacje przedmiotowe.Nauczyciele powiadamiają uczniów i rodziców o warunkach i trybie uzyskania semestralnej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana („ołówkowa”)

15.01.14.

środa

16.00 – 16.30

Zebranie śródokresowe – podsumowanie I semestru

16.30 – 17.30

Konsultacje przedmiotowe

19.02.14.

środa

16.00 – 17.00

Konsultacje przedmiotowe

 

12.03.14.

środa

 

16.00 – 17.00

 

Konsultacje przedmiotowe. Nauczyciele uczący w klasach trzecich LO powiadamiają uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie uzyskania końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana („ołówkowa”)

02.04.14.

środa

16.00 – 17.00

Konsultacje przedmiotowe

 

14.05.14. 

środa

 

16.00 – 17.00

Konsultacje przedmiotowe.Nauczyciele powiadamiają uczniów i rodziców o warunkach i trybie uzyskania końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana („ołówkowa”)

04.06.14.

środa

16.00 – 17.00

Konsultacje przedmiotowe