Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Spotkanie z Judaizmem

28 lutego 2010

Idea Spotkania powstała na lekcjach religii w klasach II. Inspiracją były tu słowa Jana Pawła II, że ,, kto spotyka Jezusa – spotyka judaizm.” Inspiracją było odkrycie, że w naszej szkole uczyła się młodzież żydowska a religii uczyli ich rabini. Ojczyzną Å»ydów jest Pamięć. Pamięć ma swoją historię. Nasze Spotkanie jest historią tej Pamięci. Pamięci wspólnego losu, na wspólnej ziemi. Ufam, że Spotkania, które rozpoczynamy w tym roku przyczynią się do rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, pogłębienia refleksji nad związkami obu religii i lepszego poznania judaizmu, życia i kultury naszych starszych braci w wierze.

źródło: Janusz T. Skotarczak