Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców

23 listopada 2018

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie

za rok szkolny 2017/2018

 

Stan środków na dz. 01.09.2017 r.

– stan środków na rach. bank.     5898,93
– stan gotówki w kasie    68,12
  Razem: 5967,05

 

Przychody w r. szk. 2017/2018

– wpływy z tyt. składek na rzecz rady rodziców 18725,00
  Ogółem: 24692,05

Rozchody – śr. przeznaczono na:

– studniówka, bal gimn., matura i egzamin kl. 3 gimn. 10482,72
– nagrody książkowe dla uczniów 4794,76
– dofinansowanie do wyjazdów klasowych 1300,50
– nagrody dla 2-ch klas za frekwencję 600,00
– dofinansowania do organ. w szkole uroczystości i imprez,  
   w tym przez SU     3921,06
– pomoc szkole – zakup koszulek z nadrukiem 255,96
– zakup druków KP i KW 8,80
– prowizja z przelewów   27,00
  Razem: 21390,80

Stan środków na dz. 31.08.2018 r.

– stan środków na rach. bank.       3228,30
– stan gotówki w kasie 72,95
  Razem: 3301,25