SREBRNA SZKOŁA

6 kwietnia 2017

Witam!

W dn. 03.04.2017 r. na Zamku Golubskim, podczas III Kongresu COPTIOSH, nastąpiło podsumowanie VI Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego COPTIOSH 2017 roku.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji Szkoły i nauczycielom historii i wos w Państwa Szkole sukcesów olimpijskich w olimpiadach społeczno – prawnych, co zaowocowało, iż w VI Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim COPTIOSH Państwa Szkoła znalazła się w grupie placówek, które zajęły miejsca XI-L i tym samym uzyskała status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2017 roku.

Tym samym szkoły, które zajęły miejsca od XI do L, uzyskując status Szkoły Srebrnej, mają prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać loga szkoły tej kategorii, jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, historyczna i/lub z dziedziny praw człowieka, stoi na wysokim poziomie.

Dołączamy logo-odznakę Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2017 roku, którą macie Państwo prawo używać i zamieszczać także m.in. na swojej stronie internetowej.

Informujemy, iż VI Ranking Olimpijski (podobnie jak i wcześniejsze jego edycje) znajduje się na naszej stronie www.coptiosh.eu.

Link do VI Rankingu 2017 roku: http://coptiosh.eu/VI-Ranking-2017-za-rok-szkolny-2015-16_589.html


Z poważaniem,
Koordynator Główny
mgr Krzysztof M. Maleszewski