Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

StetiMUN

23 listopada 2016

Sukces Marcina w młodzieżowych obradach ONZ!
StetiMUN, czyli Stettin Model United Nations, to, prowadzona przez młodzież, symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych która odbyła się w początkach listopada w Szczecinie pod hasłem Rising to the challenge – achieving equity and security. Tego typu konferencje zostały zapoczątkowane w latach dwudziestych przez studentów Uniwersytetu Harvarda. Postanowili oni wcielić się w delegatów różnych państw (członków Ligii Narodów), by następnie wspólnie obradować nad wyzwaniami stojącymi przed społecznością międzynarodową. Reprezentanci krajów muszą podejmować decyzje zgodnie z interesem narodowym państwa delegującego. Są oni zobowiązani do nie wyrażania własnych przekonań i opinii, lecz do wcielenia się w rolę ambasadora. Ich polityka oraz teksty proponowanych rezolucji muszą być zgodne z oficjalnymi raportami i wartościami, którymi dane państwo się kieruje. Służy to wykształceniu u uczestników umiejętności negocjacyjnych
i polepszeniu zdolności argumentacyjnych. Ponadto sprawia to, że pewne różnice dzielące państwa są lepiej rozumiane przez uczestników MUN. Szczecińska konferencja umożliwiała każdemu delegatowi pracę w jednej komisji oraz udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Uczniowie byli przydzieleni do następujących podmiotów: Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Światowej Organizacji Zdrowia, Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wśród 160 licealistów z m. in. Polski, Niemiec, Rosji
i Chin znalazł się po raz pierwszy uczeń naszej szkoły – Marcin Rozmiarek. Nie reprezentował on jednak żadnego państwa, lecz został oskarżycielem w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Ustalono, że w tym roku na wokandę trafi sprawa osobistej odpowiedzialności karnej prezydenta Rosji – Władimira Putina za aneksję Krymu w marcu 2014 r. Do zadań Marcinai jego koleżanki
z Niemiec, należało m.in. przygotowanie aktu oskarżenia, mowy prokuratorskiej, mowy końcowej, pięciu dowodów oraz trzech świadków, przepytywanie świadków obrony (w tym samego Władimira Putina!). Kilkudniowe spotkanie było prawdziwym wyzwaniem m. in. ze względu na oficjalny język konferencji. Posługiwanie się językiem angielskim było obowiązkowe na wszystkich etapach pracy
i podczas rozprawy. Cieszymy się, że Marcinowi udało się przekonać kolegium sędziowskie do winy oskarżonego i skazać go na dwa lata więzienia oraz na ustąpienie ze wszelkich piastowanych urzędów i godności. Marcin został ponadto wybrany Najlepszym Delegatem
w Międzynarodowym Trybunale Karnym! Gratulujemy i zachęcamy kolejnych uczniów do podejmowania ciekawych aktywności na polu współpracy międzynarodowej! Jest ku temu okazja – w styczniu odbędzie się pierwsza konferencja Poznań MUN 2017!