Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Stypendium Fundacji Efekt Motyla na rok szkolny 2019/2020

27 czerwca 2019

Program stypendialny jest prowadzony przez Fundację od 2008 r. Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.
Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2019r. połączony z warsztatami rozwojowymi.
Warunki formalne do złożenia wniosku:
– zamieszkanie na terenie wiejskim;
– status ucznia VII-VIII klasy szkoły podstawowej / gimnazjum/liceum i technikum w roku szkolnym 2018/19;
– wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;
– trudna sytuacja materialna w rodzinie;
– złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/19 w terminie 1-15 lipca 2019r.
Więcej informacji na: http://www.papilionis.org/